Dzisiaj (13 marca 2019 r.) zmarł w Kolegium krakowskim śp. o. Józef Antos SJ.

Odszedł do Pana w 91. roku życia, 71. powołania zakonnego i 62. kapłaństwa.

Pogrzeb śp. o. Józefa Antosa SJ odbędzie się 19 marca br. w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, Patrona Towarzystwa Jezusowego. Mszą św. żałobna rozpocznie się o godz. 10.00 w Bazylice  Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (przy ul. Kopernika 26). Kondukt pogrzebowy od bramy głównej Cmentarza Rakowickiego wyruszy  o godz. 12.00..

O. Józef Antos SJ urodził się 20 kwietnia 1928 r. w miejscowości Paszkówka.

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 18 września 1948 r., a po dwuletnim nowicjacie złożył pierwsze śluby 19 września 1950 r. w Starej Wsi.

Po uzyskaniu matury w roku 1951 r. studiował filozofię w Krakowie (1951-1954), a następnie teologię w Warszawie na Bobolanum (1954-58).

Święcenia prezbiteratu otrzymał 16 maja 1957 r. w Warszawie z rąk ks. bpa Wacława Majewskiego. Trzecią probację odbył w Czechowicach-Dziedzicach (1959-60), a ostatnie śluby złożył w Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 1961 r. w Kłodzku.

O. Józef Antos SJ był gorliwym i pełnym dobroci duszpasterzem, ujmującym ludzi swą serdecznością i humorem. Najpierw został posłany do Wambierzyc, gdzie pracował jako duszpasterz i katecheta (1958-59). Potem posługiwał w Kłodzku jako duszpasterz i katecheta, a od 1966 r. również duchowny domu (1960-69). Następnie został skierowany do Wrocławia przy ul. Próchnika, gdzie pełnił posługę ministra domu (do 1972 r.), duszpasterza (do 1977 r.), katechety (do 1977 r.), wikariusza (1972-73, 77-80),  a od 1973 r. duchownego domu (1969-80). Dalej pracował w Gliwicach jako wikariusz, katecheta, a od 1981 r. również jako duchowny domu (1980-83). Kolejną placówką były Czechowice-Dziedzice, gdzie posługiwał jako proboszcz (do 1988 r.), katecheta, od 1985 r. także jako duchowny domu, a od 1988 r. jako wikariusz (1983-92). Następnie został posłany do Gliwic, gdzie był duchownym domu i duszpasterzem (1992-98). Dalej posługiwał w Częstochowie jako duchowny domu i spowiednik rekolektantów (1998-2016). Ze względu na pogarszający się stan zdrowia został przeniesiony w 2016 r. do infirmerii w Krakowie. Otoczony stałą opieką i życzliwością wszystkich zmarł 13 marca 2019 r. w Kolegium krakowskim.