Ogłoszenie nr 2

25.03.2019
Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego ul. Ludwika Narbutta 21, 02-536 Warszawa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie treści dokumentacji przetargowej do postępowań na wybór wykonawców robót i usług związanych z wykonaniem celów projektu pt. „Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko – Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Gdyni i Jastrzębiej Górze” przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Waldemar Głos-Kancelaria Adwokacka.

13.03.2019
Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego ul. Ludwika Narbutta 21, 02-536 Warszawa, ogłasza konkurs na opracowanie treści dokumentacji przetargowej do postępowań na wybór wykonawców robót i usług związanych z wykonaniem celów projektu pt. „Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko – Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Gdyni i Jastrzębiej Górze”, realizowanego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

1/ Formularz oferty

2/ Zapytanie ofertowe

3/ Wzór umowy

4/ Formularz oferty edytowalny