Bywają dni, gdy ciężko żyć,

gdy smutek przygniata,

gdy jakiś ciężar przytłacza

i ściąga w dół …

Doświadczasz wtedy

doli człowieczej,

kruchości życia …

Znikają plany, nadzieje,

zostaje szarość i pustka …

Chciałbyś gdzieś uciec,

zostawić wszystko,

lecz i na to

brakuje sił …

…………………………

Usiądź wtedy i spójrz

na KRZYŻ!

Zatop swój wzrok

w UKRZYŻOWANYM!

Zobacz …

Jego przybite do krzyża

ręce i nogi …

On nie może nic czynić,

może tylko trwać ….

…………………………….

Powiedz Mu

o swoim cierpieniu …

Podziel się z Nim

swoim brzemieniem,

a wnet

przyjdzie

OCALENIE!

Nadejdzie

POMOC!

…………………………….

Tak, jak Ojciec

wejrzał na Syna,

tak wejrzy i On na ciebie,

wejrzy z miłością,

i troski twoje zabierze …

Wtedy głowę swoją

podniesiesz,

a w sercu twoim

rozkwitnie na nowo

ŻYCIA PRAGNIENIE!