Relacja o. Remigiusza Kalskiego SJ z Kirgizji, gdzie na polecenie Papieża pracuje siedmiu jezuitów, w tym trzech Polaków, zajmując się duszpasterstwem w rozległych parafiach, działnością Caritas i animacją młodzieży. 

W niedzielę, 12 maja w naszej parafii pw. Św. Michała Archanioła w Biszkeku miała miejsce uroczysta celebracja 50 rocznicy zarejestrowania wspólnoty katolickiej. Kościelne uroczystości z udziałem przedstawicieli z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i Włoch zakończone były odsłonięciem tablicy pamiątkowej ku czci śp. prałata Michała Kellera, który w trudnych latach dyktatury socjalistycznej stał u początków parafii. Po uroczystościach ks. Prałat Józef Świdnicki dzielił się barwnymi wspomnieniami ubogacanymi prezentacją zdjęć przygotowaną przez br. Damiana.

W dniach 13 i 14 maja miało miejsce naukowe sympozjum na miejscowym Uniwersytecie dotyczące historii chrześcijaństwa w Kirgizji. Wykłady wygłaszali historycy z wielu krajów (zaprosiliśmy także dwóch profesorów z włoskich Uniwersytetów) a także liderzy Rosyjskiego Prawosławia i wspólnot protestanckich. Duża część wykładów dotyczyła martyrologium chrześcijan w czasach stalinowskich i działalności Związku Bezbożników w latach 20-tych XX wieku. Dopełnieniem wystąpień profesorów były żywe dyskusje a także dobrze przygotowane wystąpienia młodych naukowców-studentów z Rosyjsko-Kirgiskiego Uniwersytetu. Z sympozjum połączona była multimedialna wystawa „Biblia od Synaju do Kirgistanu”.

Obchodząc Uroczystość 50-lecia chcieliśmy przede wszystkim wyrazić wdzięczność wielu świadkom wiary w systemie pozbawionego sumienia i niewolnictwa państwowego.

Fotografie upamiętniające wydarzenie zrobił o. Janez Sever SJ. Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie https://osebno.wixsite.com/bishkek50