Wpłynęły następujące pytania:

1. Czy jest możliwość przesunięcia terminu składania ofert?

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości.

2. Czy jest możliwość zmiany warunków doświadczenia?

Odpowiedź: Niemożliwa jest zmiana wymogów.

3. Czy jest możliwość dopuszczenia rozwiązań technicznie równoważnych do zaprojektowanych?

Odpowiedź: Niemożliwa jest zmiana wymogów.