Wieczorny Paciorek (27.08.2019) Klasyczny Ignacjański Rachunek Sumienia