Daniel był wytrawnym tłumaczem snów. W jego umiejętnościach wspomagał go sam Bóg poprzez aniołów. Jednym z nich był archanioł Gabriel. Jest on pierwszym aniołem znanym z imienia. Po raz pierwszy pojawia się w czasie wizji barana i kozła (Dn 8, 15nn). Gabriel oznacza „Bóg jest mocny” („moc Boga”) lub „mąż Boży”. Należy do siedmiu archaniołów otaczających tron Boga. Według tradycji odpowiada za ogród rajski. Ponadto przypisuje się mu inne działania, na przykład pochowanie Mojżesza czy zniszczenie wojsk asyryjskich. Przedstawiany jest jako uskrzydlony, młodzieńczy anioł o cechach androgenicznych; niekiedy jego głowę zdobi diadem. Atrybutem Archanioła Gabriela jest lilia, kwiat który przyniósł Maryi w scenie Zwiastowania (R. Giorgi).  

Gabriel został posłany do Dawida kilkakrotnie. W jednej z wizji Daniel opisuje go jako młodzieńca ubranego w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem, a ciało zaś jego było podobne do tarsziszu, jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu (Dn 10, 5-6). Jest to próba wyobrażenia na sposób zmysłowy piękna mistycznego, duchowego (por. Ez 1). Białe szaty i złota przepaska podkreślają wymiar kapłański i   nadprzyrodzony. W podobny sposób przedstawiony jest Jezus w czasie przemienienia (Mt 17, 1nn).

Obecność Gabriela rodzi w Danielu uczucia lęku. Przerażony pada na twarz (Dn 8, 7nn). Doświadcza tajemnicy, która przerasta jego kategorie myślenia i wyobraźni. Lęk Daniela jest nie tylko zwykłym lękiem psychologicznym związanym z zetknięciem z nieznaną rzeczywistością, ale jest również oznaką bojaźni Bożej. Daniel padając przed nim na twarz, oddaje w nim cześć samemu Bogu.

Gabriel delikatnie dotyka Daniela i „stawia na nogi”. Następnie objawia mu tajemnice Boże, które symbolicznie wyrażały jego wizje. Anioł jest więc nie tylko przekazicielem słowa Bożego. On również interpretuje zdarzenia, mające się wydarzyć, pomaga zrozumieć objawienie Boże. Czyni to „w męczącym pospiechu”, czyli bardzo szybko (J. Homerski), często w czasie modlitwy (Dn 9, 20nn).

Pytania do refleksji:

  • Co wiem o Gabrielu?
  • Jakie znaczenie ma dla mnie moje imię?
  • W jaki sposób mogę wyobrazić sobie rzeczywistość duchową i świat aniołów?
  • Jakiego lęku doświadczam w życiu?
  • Co dla mnie znaczy termin „bojaźń Boża”?
  • Jak często zastanawiam się and słowem Bożym i pytam aniołów o wyjaśnienie?
  • Czy w życiu duchowym doświadczam ”męczącego pośpiechu”?

Więcej w książce: Aniołowie. Medytacje biblijne, WAM 2016