Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia, którą kieruje o. Andrzej Majewski SJ, otrzymała dziś nagrodę TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka za rok 2019. Nagroda została wręczona podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie.

Totusy są przyznawane od 19 lat każdego roku w przeddzień Dnia Papieskiego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Otrzymują je osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji nauczania św. Jana Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie Papieża Polaka do obrony godności człowieka. Laureaci otrzymują srebrną statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach i w tym roku powędrowały do:

Piotra Pałki w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”;
Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”;
Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” w kategorii „Propagowanie nauczania Jana Pawła II”;
Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia w kategorii „Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”.

Przypomnijmy, że w roku 2015 medialnego Totusa otrzymała Redakcja jezuickiego portalu DEON.PL

W tym roku przyznano także Nagrodę Specjalną TOTUS TUUS 2019. Otrzymał ją ks. prof. Michał Heller.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a w szczególności naszemu Współbratu i jego Ekipie z Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia.

Foto: jezuici.pl