W kontekście karykaturalnych obrazów księży* nie można nie zauważyć dwóch pozycji książkowych, które ukazały się ostatnio na rynku wydawniczym.

Pierwsza pozycja, to książka zatytułowana: „Dla Ciebie więzy, pęta niezelżywe. Wspomnienia (nie tylko) więzienne”, jezuity, o. Bronisława Sroki SJ, „Szermierza wolności”, wydana staraniem IPN (Warszawa 2019). Określenie „Szermierz wolności” pochodzi z tytułu konferencji („Szermierz wolności w drodze do niepodległości Polski”), zorganizowanej trzy lata temu przez Klub Inteligencji Katolickiej w Kaliszu.

Okazją do spotkania była wtedy prezentacja (po raz pierwszy) „Wspomnień” w formie publikacji oraz zbliżająca się 80-ta rocznica urodzin Autora. „Wspomnienia” powstawały w latach 2012-2014 w Kaliszu, gdzie ojciec Sroka przebywa do dziś. Dnia 27 października o. Sroka obchodził Jubileusz 60-lecia życia zakonnego. Dobrze, że uczczono tego wielkiego patriotę, działacza opozycji, duchowego lidera i opiekuna wielu opozycjonistów, nie przestającego być kapłanem, zakonnikiem, jezuitą – pięknym wydaniem jego wspomnień. Są one świadectwem, „że dobry Bóg zawsze gotów jest pomagać i dodawać sił tym, którzy Mu zaufali” (s.164) oraz natchnieniem dla tych, którzy troszczą się, aby Polska pozostała zawsze wolna.

Ojciec Sroka publikuje nie po raz pierwszy. Od dawna zamieszczał artykuły w różnych pismach, zarówno pod pseudonimem jak i pod własnym nazwiskiem.** Nie mamy wielu publikacji opisujących męczeńską drogę do wolnej Polski z ostatnich kilkudziesięciu lat, które by wyszły spod pióra tych, którzy ją przebyli (i ją przeżyli), działając w samym centrum opozycji przeciw komunistycznemu zniewoleniu. Warto sięgnąć po książkę, która tak naprawdę nie tylko jest wspomnieniem, ale nade wszystko wyznaniem miłości do Polski. Miłości, kosztuje i jest konsekwencją służby Bogu.

Druga pozycja, to październikowy numer „Biuletynu IPN. Pismo o najnowszej historii Polski” (10/2019), pod znamiennym tytułem „Tacy są księża”. Znajdziemy tu rzeczowo i przystępnie opracowane historie niektórych świętych i odważnych kapłanów/biskupów, działających w okresie od końca dziewiętnastego stulecia do dziś. Ukazują one ważniejsze okresy ich życia, przywołują wspomnienia i komentarze.

Znajdziemy tu osobistości jak: abp lwowski Józef Bilczewski (1914-1920), abp Józef Teodorowicz (1864-1938), bp. Grzegorz Chomyszyn (1876-1945), ks. Marian Tokarzewski (1873-1941?), tajny biskup Jan Cieński (1905-1992), ks. ppłk Józef Zator-Przytocki ‘Czeremosz” (1912-1978), ks. major Henryk Peszko (1910-1988), Jerzy Popiełuszko (czasy kleryckie i służba wojskowa), ks. prymas St. Wyszyński (ostatnie lata) oraz świadectwo abpa I. Tokarczuka o św. J. Popiełuszce.

Zamieszczono też bogaty w informacje nekrolog o. Huberta Czumy (1930-2019). W numerze znajdują się opracowania dotyczące innych (nie tylko duchownych) osób i zagadnień. Zainteresowany czytelnik na pewno nie będzie żałował czasu poświęconego na lekturę.

_________________________________________________________

*Karykatura – świadomie przedstawienie osoby, zjawiska lub przedmiotu w sposób zdeformowany, które ma na celu podkreślenie negatywnego charakteru elementów, właściwości, cech. Do osiągnięcia tego celu stosuje się hiperbolę, niektóre rzeczy i zjawiska mogą być natomiast pominięte lub uproszczone (cytat. za Wikipedia.org.pl)
** Szczegóły z życia i działalności o. Bronisława Sroki SJ, a także jego nauczanie, są dostępne na wielu stronach internetowych (także w formacie video), słownikach (np. w „Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-1989, Ośrodek Karta, Warszawa 2006, tom 3, s. 251-253), encyklopediach m.in. Encyklopedia Solidarności. Najcenniejszym śladem, który zostawił, są i pozostaną ludzi, dla których był kapłanem, ojcem duchownym i przewodnikiem.