Dnia 23 listopada 2019 roku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski, podczas Mszy Świętej o błogosławionym Michale Augustynie Pro SJ, ojciec Maciej Tomaszewski SJ złożył uroczystą profesję zakonną na ręce o. Prowincjała Tomasza Ortmanna SJ. We Mszy Świętej wzięło udział około 20 jezuitów i spora grupa wiernych.

Wielu znało o. Macieja, ponieważ wcześniej pracował w tym sanktuarium trzy lata. Jest założycielem duszpasterstwa poszukujących męża albo żony, przy tym sanktuarium, które działa do dzisiaj. Obecnie o. Maciej jest wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” oraz odpowiada za jezuicką bibliotekę mieszczącą się w Kolegium Jezuitów przy ul. Rakowieckiej.

Okolicznościowe słowo wygłosił o. Piotr Idziak SJ.

Jezuici, po latach pracy duszpasterskiej jako kapłani, składają ostatnie śluby, na mocy których zostają definitywnie wcieleni do Towarzystwa Jezusowego. Część jezuitów składa wówczas czwarty dodatkowy ślub posłuszeństwa Ojcu Świętemu odnośnie do misji. Ojciec Maciej składając także ten ślub został profesem Towarzystwa Jezusowego i wyraził swoją gotowość porzucenia w każdej chwili dotychczasowego zadania, by pójść tam, gdzie Kościół go potrzebuje.