Okresy liturgiczne w ciągu roku są zawsze uprzywilejowanym czasem dla nowych propozycji modlitewnych i formacyjnych, jakie przygotowuje „Modlitwa w drodze”. Tym razem adwentowe rekolekcje „Na kogo czekasz?” powstały we współpracy z Kurią Generalną. Są kolejną propozycją, aby duchowo i modlitewnie przepracować nasze Uniwersalne Preferencje Apostolskie.

Ekipa „Modlitwy w drodze” zaadaptowała tekst medytacji adwentowych przygotowany przez o. Jamesa Hanvey’a SJ do zwyczajnego formatu MWD, korzystając z czytań na niedziele adwentu z księgi proroka  Izajasza czy Listu św. Pawła do Rzymian i Listu św. Jakuba. Ewangelie zostały wykorzystane w medytacjach z dnia na niedziele adwentu.

Możecie sięgnąć do tych rekolekcji sami, zachęcić do nich współpracowników. Niech to będzie dobra okazja do przybliżenia i pogłębienia tych inspiracji, które płyną z naszych Preferencji.