Wczoraj (6 grudnia) jezuiccy przełożeni wyżsi, odpowiedzialni za działalność Towarzystwa Jezusowego w Azji i w rejonie Pacyfiku, poruszeni cierpieniem mieszkańców Hong Kongu, wystosowali list do współbraci i świeckich współpracowników pracujących w tym mieście.

Z troską potwierdzają swoją solidarność z mieszkańcami Hong Kongu i modlą się o sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie trwającego kryzysu. Wyrażają swój smutek z powodu rannych i ofiar śmiertelnych oraz rosnących zniszczeń w tym atrakcyjnym mieście o tak niezwykłej historii. Podkreślają jednocześnie, że ten kryzys to także czas wyzwań, które chcemy wspólnie podjąć.

Modlą się o odwagę szczególnie dla tych, którzy towarzyszą młodym ludziom, albowiem przed młodymi stoją najtrudniejsze zadania. Nie może zgasnąć wśród nich nadzieja na lepszą przyszłość. Na szali są ich marzenia i ich kultura.

Przełożeni przypominają, że przemoc nie jest rozwiązaniem, a jej eskalacja tylko utrudni rozwiązanie kryzysu. Podkreślają konieczność pojednania, do którego należy dążyć w dialogu i na fundamencie prawdy, która musi być uznana i zaakceptowana.

„Jako członkowie Towarzystwa Jezusowego i jako współbracia, jesteśmy wezwani do bycia szafarzami pojednania” – czytamy w liście. „Będziemy was wspierali w tworzeniu przestrzeni do dialogu i w podejmowaniu drogi non-violence, w dążeniu do pokoju. W tej obecnej sytuacji strapienia i gniewu, powierzamy was i wasze intencje Panu, który zna najgłębsze pragnienia naszych serc”.

Podpisali:

Antonio F. Moreno SJ – Przewodniczący Jezuickiej Konferencji Azji i Pacyfiku, Prowincjałowie oraz Przełożeni Regionów i Misji.

Link do listu w języku angielskim

Fotos: Katherine Cheng (flickr.com)