Z początkiem tego roku o. Robert Danieluk SJ powrócił do swojej codziennej pracy w Archiwum Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego w Rzymie. W listopadzie i w grudniu wygłosił w Chinach dwa wykłady na temat relacji między Chinami i Zachodem.

Chiny fascynują, pobudzając wyobraźnię nie od dziś. Wielu starało się przybliżyć cywilizacji zachodniej ich tajemnice, lub zdobyć ich prawdziwe, bądź wyimaginowane, bogactwa. Także jezuici od zarania swego istnienia interesowali się Chinami. Wbrew spotykanym tu i ówdzie opiniom, jakoby Kościół starał się w Azji powetować sobie straty poniesione w wyniku Reformacji, jezuici przybyli do Chin z zamiarem podzielenia się tym, co najlepszego miała do zaoferowania kultura Zachodu i nigdy tej postawy się nie wyrzekli, nawet kosztem zamknięcia ich misji.

Wśród jezuitów w Chinach byli Polacy. Chociaż wielu zgłaszało swoją gotowość do wyjazdu, to udało się tam dotrzeć nielicznym. Z tych najwybitniejsi chciałbym wymienić: o. Andrzeja Rudomina (Lu Ngan tö, Pan Sze) – pracował w Chinach w latach 1626-32; Jana Mikołaja Smoguleckiego (Mu Ni–ko) – przybył do Chin w 1645, zmarł w 1656 oraz Piotra Michała Boyma (Pu–Czejuan Mi–ko) – w Chinach 1645-1659. Temu ostatniemu wybitnemu jezuicie, uczonemu i sinologowi, poświęcona jest książka Edwarda Kajdańskiego „Jak odkrywałem Michała Boyma – polskiego Marco Polo” wydana z okazji 360 rocznicy jego śmierci. Jezuickie kroniki wspominają jeszcze polskiego jezuitę z Podlasia, o Jana Lewickiego, który zginął w katastrofie statku zdążającego do Chin, w styczniu 1646 roku.

Aktualnie w tym regionie świata posługuje trzech polskich jezuitów.

Ostatnio swoją wiedzą dzielił się z chińczykami o. Robert Danieluk SJ, pracownik rzymskiego archiwum jezuitów w Rzymie. Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku, wygłosił on dwa wykłady poświęcone relacjom Chiny – Zachód oraz misjom jezuickim na Uniwersytecie Sun Yat-Sen, w trzecim co do wielkości chińskim mieście, Guangzhou.

Pierwszy wykład, zatytułowany „Dokumentacja historyczna dotycząca wymiany pomiędzy Chinami a Zachodem w Rzymskim Archiwum Jezuitów” (Historical documents on Sino-Western exchanges in the Jesuit Roman Archives), miał miejsce na Wydziale Historii 27 listopada 2019 roku.

Drugi wykład, zatytułowany „Jezuicka misja w Chinach w świetle dokumentów Rzymskiego Archiwum Jezuitów” (The Jesuit Mission in China through their Roman Archives), został wygłoszony na Wydziale Filozofii 5 grudnia 2019 roku.

Oba wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem, a sam wykładowca został przyjęty bardzo gościnnie przez gospodarzy i przez współbraci jezuitów, którzy wykładają na Uniwersytecie Sun Yat-Sen. Poniżej można zobaczyć plakaty wydrukowane specjalnie z tej okazji. O. Danieluk, jak jego wielcy poprzednicy, może zapisać swoje nazwisko w języku chińskim. Niestety, piszącemu nie udało się przekazać chińskiego brzmienia jego nazwiska w zlatynizowanej formie.

Foto powyżej: Fragment plakatu drugiej konferencji zawierający m.in. podobizny (ryciny) trzech jezuickich misjonarzy w Chinach. Poczynając od lewej są to: ojciec Mateo Ricci (znany w Chinach jako Li Madou Xitai, +1610, Pekin), ojciec Adam Schall von Bell (znany jako Tang Ruowang, +1666, Pekin) oraz ojciec Ferdynand Verbiest (znany jako Nan Huairen, +1688, Pekin).

Foto poniżej: Plakaty zapowiadające obie konferencje.