Siostra Maria Estera Strachowska CSSF jest autorką kwiatowych kompozycji uwiecznionych na zdjęciach w wydanym niedawno albumie zatytułowanym „Zauroczenie Stwórcą”. Ojciec Dariusz Kowalczyk SJ cytuje we wstępie do tej wyjątkowej publikacji słowa Fiodora Dostojewskiego – PIĘKNO ZBAWI ŚWIAT.

Siostra Estera mieszka wraz ze współsiostrami w budynku Kurii Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego i posługuje w jezuickiej Parafii pw. św. Szczepana na warszawskim Mokotowie. Każdej niedzieli jesteśmy zaskakiwani pięknem ułożonych przez nią kompozycji z żywych, pachnących kwiatów. Nie rozpraszają, lecz pomagają w modlitewnym skupieniu. „Przypatrzcie się liliom na polu” – zachęca Chrystus w Ewangelii. To piękno przenosi Siostra Estera do wnętrza kościoła z jego delikatnością i ulotnością, pachnące hojnością Dobrego Boga i opowiadające o Jego pięknej miłości do nas. Fotografie wybrane do publikacji uwieczniają te pełne wdzięku kompozycje, zatrzymują chwilę zachwytu i dziękczynienia.

Album wpisuje się w 50-lecie nieprzerwanej obecności i posługi Sióstr Felicjanek w jezuickiej parafii.

„Ilekroć patrzę na udekorowany przez Siostrę ołtarz główny i na postać św. Szczepana, przypomina mi się biblijna scena, w której lud podtrzymuje ręce Mojżesza modlącego się i błagającego Boga o pomoc w walce (Wj 17,8-16) – pisze proboszcz parafii o. Wiesław Kulisz SJ. Tu też: św. Szczepan w ołtarzu, z aureolą na głowie, z kamieniem w skroni, wznosi ku górze swe ręce. A stojące przed nim kwiaty, harmonijne dopasowane do rozpiętych rąk, niczym podpórki, podtrzymują ramiona męczennika, który oręduje za nami u Pana i w ten sposób pomaga nam zwyciężać. Chciałoby się powiedzieć, że i te kwiaty modlą się za nami i uczą patrzeć w Górę, że uczestniczą w jakiejś Tajemnicy…”

Zdjęcia kompozycji podzielone są w albumie według wydarzeń Roku Liturgicznego, a wstęp do każdego rozdziału napisał o. Marek Blaza SJ i śp. Jerzy Żydkiewicz. W „Słowie od Autora” Siostra Estera przypomina, że „Pan Bóg niczego nie uczynił bez celu”. Musiał mieć także jakiś cel, gdy związał ją z kwiatami i nauczył ukazywać poprzez kwiaty tę intymną więź, jaka łączy ją z Bogiem a zarazem głosić Jego chwałę.

Polecamy ten piękny album, uwieczniający owoc pracy florystki Pana Boga i przyjaciółki jezuitów.

s. Maria Estera Strachowska CSSF, Zauroczenie Stwórcą, Warszawa 2020, stron 142.