Gubernator stanu Waszyngton Cyrus Habib ogłosił, że nie będzie ubiegał się jesienią o reelekcję, gdyż zamierza wstąpić do zakonu jezuitów – donosi Katolicka Agencja Informacyjna.

Gubernator jest Amerykaninem pochodzenia irańskiego, profesorem prawa i członkiem Partii Demokratycznej. Od ósmego roku życia jest niewidomy, a nawrócił się podczas studiów. Rezygnując z polityki, jest przekonany, że także jako jezuita będzie służył ludziom w zakonie, którego misja łączy wiarę i sprawiedliwość społeczną. Chce posługiwać osobom zmarginalizowanym, słabym i bezbronnym, a także tym, którzy cierpią z powodu ran duchowych.

Dla Magazynu America powiedział m.in.:  „Jezuici są znani ze swojego poświęcenia na rzecz edukacji, zwłaszcza szkolnictwa wyższego, z filozofii odnajdowania Boga we wszystkich ludziach, kulturach i rzeczach, z orędownictwa na rzecz bardziej otwartego kościoła i świata oraz z duchowej posługi jako przewodnicy zakorzenieni w kontemplacyjnej praktyce duchowości ignacjańskiej. A Papież Franciszek, pierwszy jezuicki papież, wniósł obecnie te wartości do swojego przywództwa w całym Kościele i tym samym zainspirował rzeszę katolików do ponownego zaangażowania się w swoją wiarę. W tym momencie jest jeszcze za wcześnie, abym wiedział, dokąd zaprowadzi mnie moje życie jako jezuity, ale jestem przekonany, że będzie wiązało się z nauczaniem, z międzykulturowym i międzywyznaniowym dialogiem, z rzecznictwem i duchowym towarzyszeniem”.

Photo by Joe Mabel via Wikimedia Commons