Kontynuujemy przegląd wydarzeń z historii jezuitów. Dzisiaj wspominamy to, co wydarzyło się na przestrzeni wieków w miesiącu marcu.

Marzec

1 marca 1915: Na XXVI Kongregacji Generalnej powołano do istnienia Asystencję Ameryki. Pierwszym asystentem nowopowstałej asystencji został o. Thomas J. Gannon
2 marca 1591: W Wilnie zmarł o. Antoni Arias, Hiszpan, teolog, słynął z gorliwości i bardzo wrażliwego sumienia.
3 marca 1595: W Anglii męczeńska śmierć za wiarę o. Roberta Southwella.
4 marca 1547: List ojca Ignacego Loyoli do jezuitów hiszpańskich na temat doskonałości zakonnej.
5 marca 1615: W Anglii śmierć Tomasza Pond. Był jednym z pierwszych, którzy zainicjowali działalność misjonarzy jezuickich w Anglii.
6 marca 1603: O. Generał Acquaviva pisze list do wszystkich jezuitów informując, że o. Bellarmin uczynił wszystko co można w celu zapobieżenia nominacji kardynalskiej.
7 marca 1980: W Indiach, w Patna (stan Bihar) zamordowano pracującego w parafii o. Mateusza Mannaparambil.
8 marca 1566: W Augsburgu publiczna dysputa pomiędzy ojcami Piotrem Kanizym, Hieronimem Nadalem i Diego de Ledesma a przedstawicielami protestantów.
9 marca 1568: W zamku Gonzagów, w Castiglione urodził się Alojzy Gonzaga.
10 marca 1615: W Anglii, w Glasgow, męczeńska śmierć o. Jana Ogilvie. Tego samego dnia w 1848 r. w Neapolu tłum groził jezuitom masakrą, jeśli nie opuszczą natychmiast miasta.
11 marca 1767: W Madrycie wyruszający na Kongregację do Rzymu ojcowie Tomasz de Lorrain i Bernard Recio, otrzymali zapieczętowaną przesyłkę rzekomo pochodzącą od Nuncjusza, przeznaczoną dla kogoś w Rzymie. Zawierała ona, jak to się potem okazało, sfałszowany list autorstwa pierwszych ministrów Francji i Hiszpanii (de Choiseul i de Aranda). Rzekomym autorem listu miał być O. Generał Wawrzyniec Ricci, który poddawać miał w nim w wątpliwość prawe pochodzenie Karola II. Obaj Ojcowie zostali aresztowani w czasie drogi i przewiezieni do więzienia w Madrycie. Sfałszowany list pokazano królowi, którego pierwotna sympatia do Towarzystwa Jezusowego zamieniła się w nienawiść.
12 marca 1977: W Salwadorze, został podstępnie zamordowany, w drodze na Mszę św., ojciec Rutilio Grande, duszpasterz i obrońca ubogich.
13 marca 1533: W Paryżu w College de St. Barbe, ojciec Ignacy Loyola ukończył studia filozofii i otrzymał doktorat.
14 marca 1800: W Wenecji został wybrany papieżem kard. Barnaba Chiaramonti (Pius VII), benedyktyn, który w 1814 roku przywrócił Towarzystwo na całym świecie.
15 marca 1711: W Ameryce zmarł misjonarz o. Euzebiusz F. Kino. Pracował w Kalifornii i Arizonie. Zasłynął z dalekosiężnych wypraw badawczych, a zwłaszcza ze sporządzenia bardzo dokładnych map.
16 marca 1880: Parlament francuski przegłosował ustawę nakazująca zamknięcie wszystkich jezuickich szkół i kolegiów we Francji.
17 marca 1652: Ojciec Goswin Nickel został wybrany Przełożonym Generalnym po o. A. Gottifredi, który zmarł sześć tygodni po wyborze na ten urząd.
18 marca 1606: W Villagarcia (Valladolid), w Hiszpanii, zmarł o. Jan de Bonifacio, wybitny pedagog. Przez 40 lat jako nauczyciel współtworzył podstawy jezuickiego Ratio Studiorum.
19 marca 1715: Papież Klemens XI potępił tzw. ”Obrządek Chiński” co okazało się katastrofalne w skutkach dla działalności misyjnej jezuitów w Chinach.
20 marca 1571: O. Generał Borgiasz z racji na nikłe owoce pracy wycofał jezuitów z misji na Florydzie.
21 marca 1602: W Rzymie, w obecności Klemensa VIII, miała miejsce druga dysputa w sporze o skuteczność łaski (Disputatio de Auxiliis) pomiędzy o. Grzegorzem de Valentia SJ a Tomaszem de Lemos OP.
22 marca 1585: W Rzymie w kościele Towarzystwa ”Il Gesù” zostali bardzo uroczyście przyjęci przez O. Generała trzej ambasadorzy Japonii.
23 marca 1772: Antyjezuickie nastroje w Rzymie doprowadziły do pozbawienia jezuitów prawa do prowadzenia Kolegium Irlandzkiego.
24 marca 1578: Na statek z Lizbony do Indii wsiadł o. Rudolf Acquaviva i 13 innych jezuitów, wśród których znajdowali się Mateusz Ricci i Michał Ruggeri.
25 marca 1563: Powstała w Collegium Romanum pierwsza Sodalicja Najświętszej Maryi Panny, tzw. „Prima Primaria” założona przez młodego belgijskiego jezuitę Jana Leoniusa.
26 marca 1523: Do Portugalii został wysłany list ojca Ignacego Loyoli traktujący o posłuszeństwie.
27 marca 1587: W Messina del Campo zmarł w wieku 29 lat o. Tomasz Evans, więziony za obronę wiary katolickiej w Anglii.
28 marca 1606: W Guildhall, w Londynie odbył się proces o. Henryka Garnet fałszywie oskarżonego o udział w tzw.: ”Spisku prochowym”.
29 marca 1848: Jezuici, którzy niedawno odzyskali Collegio Romano w Rzymie zostali z niego usunięci. W budynku na krótko umieszczono Seminarium Rzymskie.
30 marca 1545: O. Franciszek Ksawery przybył z pielgrzymką do grobu św. Tomasza Apostoła w Meliapore w Indiach (dawna prowincja Indii Portugalskich).
31 marca 1548: Hiszpan z Salamanki, Antoni Corduba prosi św. Ignacego o przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego dowiedziawszy się, że Karol IV zamierza uczynić go kardynałem.

Foto: Figura św. Jana Ogilvie SJ, North Lanarkshire, Szkocja (wikipedia).