18.03.2020 r.

Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka TJ, ul. Narbutta 21, 02-536 Warszawa, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego dla Budynku Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni” ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 złożył następujący wykonawca: 2 SUN Sp. z o. o. Sp. K., al.
Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk.

04.03.2020 r.

Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka TJ, ul. Narbutta 21, 02-536 Warszawa, ogłasza konkurs na wykonanie audytu energetycznego dla Budynku Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni” ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

1/ Formularz Oferty

2/ Zapytanie ofertowe