W najnowszym numerze „Obywatelskiej Gazety im. Kornela Morawieckiego” ukazał sie artykuł o ojcu Karolu Antoniewiczu SJ (1807-1852). Utalentowany jezuita, autor wielu znanych dziś pieśni kościelnych, oddał życie posługując ludziom podczas epidemii cholery, która w połowie XIX wieku nawiedziła Wielkopolskę.

W okresie Wielkiego Postu śpiewamy niezwykle poruszająca pieśń „W krzyżu cierpienie”. Jej autorem jest właśnie o. Antoniewicz, którego ciało spoczywa w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Obrze koło Wolsztyna.

To nie jedyna pieśń, jaką zostawił nam ten urodzony niedaleko Lwowa jezuita. Któż nie zna śpiewanej w każdej parafii „Chwalcie łąki umajone”?

W jednym z opisów charyzmatycznej działalności misyjnej ojca Antoniewicza czytamy: „Ledwie na ambonie stanął, ledwie powiódł okiem po zgromadzonym tłumie, a samo to spojrzenie, w którym przebijały się przez długie lata nagromadzone smutki, z którego szły ognie gorliwości, ciągnęło, wzruszało”.

Zachęcamy do lektury artykułu Stanisława Rembowieckiego, „Boski posłannik”, Obywatelska Gazeta nr 215/2020, s. 18.