W trzeciej części Rekolekcji od Serca zaproponowanych na czas epidemii i koniecznej izolacji o. Artur Kołodziejszyk SJ wprowadza nas w refleksję nad źródłem życia wiecznego. Wychodząc od ewangelicznej sceny spotkania Jezusa z Samarytanką rekolekcjonista przybliża nam tajemnicę Boga, który przychodzi do człowieka tam, gdzie żyje, objawia mu się w codzienności. To Bóg rozpoczyna dialog z człowiekiem, kiedy chce i tam, gdzie chce. Nie musimy biec do kościoła, aby się z Nim spotkać. Jezus spotyka się z Samarytanką w jej codziennym bałaganie i to spotkanie przemienia ją, wprowadza ład w jej życie.

Wielki Post ma teraz szczególny charakter, tzn. łatwiej jest usłyszeć co na temat sytuacji, w jakiej się znajdujemy ma do powiedzenia sam Bóg. Jezuici z Bydgoszczy przygotowali dla was codzienną refleksję rekolekcyjną. Weźcie do ręki Pismo święte, usiądźcie wygodnie przed komputerem, nastawcie umysł oraz otwórzcie serce na natchnienie Ducha Świętego i posłuchajcie kolejnej nauki.

Poniżej część trzecia: Rozmowa Jezusa z Samarytanką