We wtorek 26 maja 2020 o godz. 19.30 zapraszamy, by przenieść się do gorącej Afryki. Będziemy z gitarą i śpiewem podążać śladami Jana Pawła II i śladami kard. Adama Kozłowieckiego – jezuity, misjonarza, który w Afryce służył 61 lat.

Koncert, przygotowany przez wolontariuszy jezuickiego Projektu Zambia 2020, będzie transmitowany na platformie edukacyjnej Edupolis Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej.

Projekt wsparł swoim patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Piotr Całbecki.

W 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II pamiętamy w modlitwie o ludziach i sprawach, do których docierał w swoich papieskich wędrówkach. Patronat Jana Pawła II nad województwem kujawsko-pomorskim to wyróżnienie ale i zobowiązanie, dlatego Projekt Zambia 2020 przygotował ten koncert.

OGLĄDAJ – Wtorek, 26 maja 2020 roku o godz. 19.30

Projekt Zambia 2020 to muzykalni studenci i absolwenci, którzy pragną wyruszyć do Zambii, gdzie w Kasisi będą pracować na jezuickiej farmie oraz pomagać w miejscowym domu dziecka, gdzie mieszka około 250 podopiecznych. Nad formacją duchową czuwa o. dr Grzegorz Dobroczyński SJ – toruński jezuita, medioznawca, nauczyciel w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym.

Koncert jest okazją, aby z gitarą, śpiewem i radością powędrować przez afrykańskie bezdroża po śladach papieża Jana Pawła II i kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Przygotowując się do misji w Zambii śledzimy znaki przyjaźni łączącej kardynała Kozłowieckiego – pierwszego arcybiskupa Lusaki, bez reszty oddanego misji w Zambii, z papieżem Janem Pawłem II – misjonarzem świata. Opowiemy o tym podczas koncertu.

Wierzymy, że wstawiennictwo św. Jana Pawła II prostuje nasze ścieżki, którymi zmierzamy do Zambii.

Misją Projektu Zambia 2020 jest kontynuacja ponad stuletniej tradycji obecności misjonarzy z Polski na Czarnym Lądzie. Kraje, w których już od wielu lat znajduje się najwięcej polskich misjonarzy, to: Kamerun – 109, Zambia – 63, Tanzania – 60, Madagaskar – 47, Republika Południowej Afryki – 40, Republika Centralnej Afryki – 38 i Rwanda – 29. W Afryce i na Madagaskarze przebywa 73 księży diecezjalnych, 291 zakonników, 349 sióstr zakonnych i 17 osób świeckich. Z regionu Kujaw i Pomorza w Zambii pochodzą m.in.: S. Mariola Mierzejewska, kierująca domem dziecka w Kasisi, o. Józef Matyjek SJ, wikariusz w Kasisi, ks. Wojciech Łapczyński (diec. toruńska) pracujący w Chingombe i ks. Krzysztof Mróz (diec. pelpińska) z Lusaki. W Kasisi, gdzie tuż po wojnie trafił o. Adam Kozłowiecki SJ, pracują też polscy jezuici: o. Tadeusz Świderski SJ (przełożony misji) i o. Jakub Rostworowski SJ (proboszcz). W domu dziecka również działa kilka polskich sióstr Zgromadzenia Służebniczek NMP ze Starej Wsi k. Brzozowa.

Historia działalności polskich jezuitów na terenie obecnej Zambii (do 1964 roku zwanej Rodezją Północną) sięga początków XX wieku. Stolica Apostolska w 1912 roku powierzyła część Rodezji opiece polskich jezuitów z Galicji. Misjonarze to przede wszystkim przyjaciele, na których miejscowa ludność może liczyć w każdej sytuacji, od przygotowywania do przyjęcia sakramentu chrztu św, przez organizację szkoły dla dzieci, formację przyszłych nauczycieli i katechistów. Wspierają chorych, cierpiących, sieroty, także w dziedzinie higieny i lecznictwa. Przede wszystkim dbają o edukację, są instruktorami w dziedzinie nowoczesnych metod uprawy roślin i hodowli zwierząt, budowniczymi i majsterkowiczami, opiekunami i pielęgniarzami, doradcami i powiernikami.

Codzienna praca misyjna to pokonywanie trudności materialnych, kadrowych, kulturowych i klimatycznych, dlatego objęcie Projektu Zambia 2020 patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest widzialnym znakiem troski o ten jeden z najuboższych krajów świata oraz wyrazem szczególnej wymowy patronatu świętego Jana Pawła II nad regionem.

O działaniach podejmowanych w ramach Projekt Zambia oraz o racy polskich jezuitów w Zambii przeczytać można na stronach:
https://www.facebook.com/projekt.zambia.torun/
https://jezuici.pl/2019/07/jozef-matyjek-sj-piekno-misyjnego-powolania/

A także w książce: Ludwik Grzebień SJ, Adam Kozłowiecki SJ, „Wśród ludu Zambii – listy z misyjnego frontu”, WAM 1977.

Zdjęcia powyżej pochodzą ze strony Projektu Zambia na Facebooku

Na zdjęciu poniżej: o. Józef Matyjek SJ z dziećmi z sierocińca