Od jutra mieszkańcy Rzymu oraz przebywający tam pielgrzymi i turyści będą mogli usłyszeć o uniwersalności misji jezuickich i posłuchać muzyki Ennio Morricone.

Rektor kościoła św. Ignacego w Rzymie o. Vincenzo D’Adamo SJ dla uczczenia Ennio Morricone, zmarłego w Rzymie 6 lipca 2020 roku i którego muzyka rozsławiła dzieła i osoby związane z jezuickimi misjami w Ameryce Południowej, a zwłaszcza tzw. Redukcje Paragwajskie, zaproponował przebywającym w Rzymie nocne zwiedzanie kościoła z przewodnikiem przy dźwiękach muzyki z filmu Misja.

Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Chodzi o ukazanie uniwersalności misyjnej działalności jezuitów. Film „Misja” ukazujący zapał oraz sposób ewangelizacji, który charakteryzował i nadal cechuje jezuickie misje, uczynił tę działalność powszechnie znaną dzięki przejmującej muzyce autorstwa Ennio Morricone. Temat uniwersalności misji Towarzystwa Jezusowego odnajdujemy, jako wątek przewodni w architekturze kościoła św. Ignacego oraz w polichromii zdobiącej tę największą i jedną z najpiękniejszych jezuickich budowli sakralnych.

Oprowadzanie po kościele św. Ignacego będzie miało miejsce w najbliższy piątek (10), sobotę (11) i niedzielę (12 lipca) poczynając od godz. 20.00.

Zwiedzający będą mieli do dyspozycji przewodników mówiących w różnych językach, w tym po polsku. Po polsku w historię kościoła, Redukcji Paragwajskich i w tajniki misyjnej działalności jezuitów, w sobotę i niedziele (11 i 12 lipca) wprowadzał będzie chętnych o. Henryk Droździel SJ, polski jezuita, aktualnie Rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. Wstęp i oprowadzanie są bezpłatne.

Uczestników obowiązują miejscowe przepisy sanitarne związane z epidemia Covid-19 (maski, odległości…). Adres mail oraz numer telefonu do kancelarii znajduje się na stronie internetowej kościoła św. Ignacego santignazio.gesuiti.it. Zapraszamy.

Maim foto: Ennio Morricone in Cannes (Salle du Soixantième), for the presentation of new „Once upon a time in America” (Sergio Leone, 1984), Wikimedia, LucaChp.