Niedawno została uruchomiona nowa strona internetowa Archiwum Prowincji Wielkopolsko- Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego pod adresem: https://www.archiwum-prowincji-pma.jezuici.pl/

Zamieszczone tu zostały informacje o siedzibie i pracownikach Archiwum, możliwościach kontaktu i zasadach korzystania z zasobu, o publikacjach przygotowanych w oparciu o materiały Archiwum, a za zgodą autorów także odsyłacze do tych publikacji dostępnych w formie elektronicznej.

Trwają też prace nad stworzeniem katalogu cyfrowego, w miarę postępów będziemy sukcesywnie publikować spisy archiwaliów kolejnych zespołów, a część dokumentów chcemy w przyszłości udostępniać w internecie. Na stronie zamieszczamy też link do centralnego katalogu archiwów online, zawierającego dane ze stu archiwów państwowych i niepublicznych, w tym kościelnych, z całej Polski.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Krzysztof Dorosz SJ
Dyrektor Archiwum PMA

Foto: jezuici.pl