Jak co miesiąc prezentujemy ważne daty z historii Towarzystwa Jezusowego. W lipcu wydarzyło się wiele. Zarówno sytuacje bardzo trudne, jak zdelegalizowanie jezuitów w Hiszpanii i Niemczech, jak i wyzwania, które podejmowano z pełnym entuzjazmem: przybycie pierwszych jezuitów do Meksyku, powstanie kolejnych prowincji, ofiara z życia składana przez naszych męczenników. Czy wiecie, że 16 lipca 1576 roku Papież Grzegorz XIII zwolnił członków Towarzystwa z obowiązku obecności na publicznych procesjach?

Lipiec

1 lipca 1798: Srebrna statua św. Ignacego z ołtarza w rzymskim kościele Il Gesù została w czasie rewolucji wyniesiona i przetopiona przez francuskich żołnierzy. Dokładna data nie jest pewna.
2 lipca 1928: Została ustanowiona Prowincja Chicago.
2 lipca 1955: Została ustanowiona Prowincja Wisconsin.
3 lipca 1857: W wieku 39 lat o. Izydor Bordeaux został mianowany magistrem nowicjatu w Prowincji Missouri. Funkcję tę pełnił przez kolejne 23 lata znany i ceniony za „pociągającą łagodność wzbudzającą zaufanie i ducha przyjaźni”.
4 lipca 1872: Towarzystwo zostało wyrzucone z Imperium Niemieckiego. Nakazano zamknięcie wszystkich domów oraz zabroniono prowadzenia jezuitom jakiejkolwiek posługi.
5 lipca 1537: W Wenecji, nuncjusz papieski po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie fałszywych oskarżeń pod adresem Ignacego wydał formalny werdykt o jego niewinności pozwalający mu na głoszeni kazań i swobodne sprawowanie innych funkcji kapłańskich.
6 lipca 1572: W Louvain, Robert Bellarmin złożył uroczystą profesję.
7 lipca 1835: Towarzystwo w Hiszpanii zostało ponownie zdelegalizowane a jego własność zagarnięta.
8 lipca 1597: W Nagasaki w Japonii zmarł o. Louis Froes, Portugalczyk, który przez 33 lata pracował w tym kraju wśród przeszkód, szykan i prześladowań.
9 lipca 1553: Została ustanowiona Prowincja Brazylii. W chwili ustanowienia liczyła 33 jezuitów.
10 lipca 1678: W Wilnie o. Tomasz Ujejski, były biskup Kijowa oraz senator Rzeczpospolitej, zakończył nowicjat i na zasadzie specjalnego przywileju otrzymał pozwolenie złożenia uroczystej profesji 4 ślubów.
11 lipca 1742: Papież Benedykt XIV podpisał bullę „Ex quo singulari” potępiającą tzw. Ryt Chiński i znoszący wszystkie pozwolenia udzielone przez Patriarchę Mezzabarba.
12 lipca 1544: Na żądanie króla Portugalii Jana III, Piotr Faber wyruszył z Kolonii do Lizbony.
13 lipca 1572: Pierwsza grupa jezuickich misjonarzy przybyła do Meksyku.
14 lipca 1979: W Gujanie zginął zamordowany o. Bernard Drake, fotograf katolickiej gazety diecezjalnej Catholic Standard.
15 lipca 1570: Niedaleko Palma, w pobliżu Wysp Kanaryjskich, męczeństwo misjonarzy o. Ignacy Azevedo i 39 Towarzyszy. Byli w drodze do Brazylii, gdy zostali napadnięci przez kalwińskich korsarzy i zamordowani.
16 lipca 1576: Papież Grzegorz XIII, konstytucją „Quaecumque sacrarum religionum”, zwolnił członków Towarzystwa z obowiązku obecności na publicznych procesjach.
17 lipca 1866: Gerard Manley Hopkins zdecydował się przejść na katolicyzm.
18 lipca 1586: Ojcowie Henryk Garnet i Robert Southwell spotkali się z o. Wiliamem Westonem w domu Boldów w Berkshire.
19 lipca 1688: Narodziny Giuseppe Castiglione SJ, uzdolnionego włoskiego malarza, który mając 27 lat wyruszył w podróż do Chin, gdzie otrzymał funkcję oficjalnego malarza dworu przekonany, że sztuka nade wszystko jest środkiem wypełnienia jego ewangelizacyjnej misji.
20 lipca 1624: W Krakowie zmarł Jan Laskowski, scholastyk, który jakkolwiek był przekonany, że nie popełnił w życiu żadnego ciężkiego grzechu, to niemniej przez całe życie był dręczony skrupułami tak, że jego spowiednik uważał go za męczennika wewnętrznego cierpienia.
21 lipca 1550: Bullą „Exposcit debitum”, papież Juliusz III ponownie zatwierdził Instytut Towarzystwa Jezusowego.
22 lipca 1534: W Paryżu, pierwsza Msza święta o. Piotra Fabera.
23 lipca 1879: Ojcowie Depelchin, Law i inni dotarli do Shoshong w Afryce Południowej i zostali przedstawieni królowi Khama.
24 lipca 1575: W Rzymie, do Towarzystwa wstąpił Robert Parsons.
25 lipca 1583: W Goa, w Indiach, męczeństwo błogosławionych Rudolfa Aquaviva, Piotra Berno, Franciszka Aranha, Alfonsa Pacheco i Antoniego Francisco.
26 lipca 1867: W Ellsworth, Kansas, Ojciec Louis Dumortier, Francuz, zmarł posługując chorym na cholerę.
27 lipca 1597: W Krakowie zmarł o. Jakub Wujek, tłumacz Pisma św. na język polski.
28 lipca 1568: W liście do o. Krzysztofa Rodrigueza, św. Teresa z Avila, mówiąc o Towarzystwie, napisała: ”Homines Societatis Jesu sunt mei patres, quibus post Deum debet anima mea bonum omne si quod habet”.
29 lipca 1586: W Toledo zmarł o. Jan Manuel, rektor Domu Profesów.
30 lipca 1627: W grocie w Manresa zaobserwowano krople krwi sączące się z cudownego krucyfiksu.
31 lipca 1556: W Rzymie zmarł Ignacy Loyola, a w 1926 powstała Prowincja New England.

Na zdjęciu rękopis ślubów zakonnych o. Gerarda Manleya Hopkinsa SJ.