W najnowszym numerze Akcentu, kwartalnika poświęconego literaturze i sztuce, o. Wacław Oszajca SJ (poeta) i o. Rafał Strugiński SJ (biblista) podejmują temat czułości, który w ostatnich latach stał się wielkim przesłaniem zarówno papieża Franciszka jak i noblistki Olgi Tokarczuk.

W długim i bardzo syntetycznym tekście przywołują fragmenty Starego i Nowego Testamentu, w których czułość Boga wciela się w ludzką historię świata. Ten „najskromniejszy przejaw miłości” jest według autorów tekstu „mocą pozwalającą człowiekowi pokonać samego siebie i oddać siebie innym. Czułość oczyszcza z egoizmu relacje z ludźmi i z Bogiem. Wierzący przestaje być podwładnym Boga, czy też wyręczać się Bogiem, i staje się Jego współpracownikiem” (s.24).

A ponieważ poecie wolno więcej niż teologowi, ojciec Oszajca zadaje na koniec artykułu pytanie o możliwość pojednania szatana z Bogiem, bo nawet jeśli szatan podjął ostateczną decyzję o odrzuceniu Boga – zauważa – to jednak ostatnie zdanie należy nie do szatana, lecz do Boga, który w swojej czułości nie zamyka się przed nikim. „Jedynie decyzje Boga są niezmienne” – dodaje.

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu, który ma solidne podstawy biblijne i urzeka poetyckim obrazem Stworzyciela zatroskanego o człowieka, a także spojrzeniem na człowieka, który pod wpływem Bożej miłości potrafi przemienić się w czułego narratora historii zbawienia.

Wacław Oszajca, Rafał Strugiński, „Zmaterializować czułość”, Akcent 3 (161) 2020, s. 22-31.