Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka Małgorzaty Mieszek „Twórczość dramatopisarska Jana Bielskiego SJ (1714-1768)„.

Twórczość ojca Jana Bielskiego SJ była ważnym wkładem w działalność jezuickich teatrów. Autorka pokazuje, że tragedie ojca Bielskiego wpisywały się znacząco w europejskie trendy teatralne XVIII wieku i odzwierciedlały ówczesne przemiany jezuickiej dramaturgii.

Jego tragedie, wystawiane w jezuickich kolegiach wciągu ponad dwudziestu lat, w znacznym stopniu przyczyniły się do ugruntowania nowych zasad komponowania utworu dramatycznego i przedstawiania go na scenie. Późniejsza działalność teatrów oświeceniowych czerpała z tych jego doświadczeń.

Szczególnie ciekawie ukazuje Autorka dramat, teatr i retorykę jako metody, poprzez które realizowany był w jezuickich szkołach program edukacji obywatelskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z tą cenną publikacją, którą można nabyć na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Na głównym zdjęciu: jezuicki teatr młodych w Łodzi (2019). Poniżej okładka książki.