W sobotę 5 września odbyła się w Danii pielgrzymka do kościoła św. Michała Archanioła w Ringsø (Ringsoe) koło Pindstrup. Obchodziliśmy dwa jubileusze w jednym: 100-letnia rocznica urodzin św. Jana Pawła II i 90 rocznica poświęcenia kościoła św. Michała Archanioła.

Głównym akcentem pielgrzymki było świętowanie 90 rocznicy poświęcenia kościoła. Przede wszystkim gromadzą się Polacy i Duńczycy polskiego pochodzenia, jako że kościół został wybudowany przez mieszkających na tym terenie Polaków. Było ich około 7o-ciu rodzin. 1 maja 1929 r. założony został Związek Polaków w Pindstrup. Pierwszym zadaniem jaki Związek sobie postawił, było wybudowanie kościoła, aby zaspokoić potrzeby religijne tychże rodzin. Do najbliższego kościoła katolickiego w Aarhus było 35 km.

Kościół św. Michała w 1930 roku.

Większość Polaków pracowało w miejscowym tartaku. Przychylny Polakom jego właściciel Johs. la Cour podarował drzewo, a sami Polacy zebrali 7ooo koron duńskich na ten cel. Oni też budowali kościół w wolnym czasie, którego nie mieli wiele zważywszy, że dzień pracy wynosił około 10 godzin, a zarobki były niskie.

Kościół św. Michała jest symbolem polskości i głęboko zakorzenionej wiary w sercach Polaków nie tylko miejscowej ludności polskiej, ale całej Jutlandii i Danii.

Mając na uwadze wartości duchowe i patriotyczne tego miejsca postanowiono w początkach lat 90-tych wszcząć ruch pielgrzymowania Polaków z całej Danii do Ringsø raz w roku. Konkretnie było to w roku 1999. Inicjatorem był duszpasterz polonijny ks. Herbert Krawczyk sj. Na życzenie ks. biskupa Czesława Kozona, ordynariusza diecezji kopenhaskiej postanowiono, aby pielgrzymka odbywała się w sobotę w okolicach święta Matki Bożej Jasnogórskiej. Obecnie odbywa się ona w 1-szą sobotę września. Ks. biskup normalnie bierze w niej udział. Jednak w tym roku inne obowiązki nie pozwoliły mu na uczestnictwo w pielgrzymce.

Kościół św Michała w 2020 roku.

Ze względu na pandemię program pielgrzymki został mocno okrojony. O godz. 14.00 odbyło sie wystawienie Najśw. Sakramentu i półgodzinna adoracja, po czym odprawiona została uroczysta Msz św. o godz. 14.30 w namiocie. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie rzeźby św. Michała Archanioła, wykonanej przez miejscowego artystę ludowego, trzeciej generacji Polaka Allana Valdemara Karmelarczyka. Św. Michał stoi na straży przy wejściu do kościoła. W uroczystości – obok byłego burmistrza Pindstrup Hansa Chrystiana Baltzera, przyjaciela Polaków – wziął udział przedstawiciel Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Krolestwie Danii, pan Jarosław Goluba, który na końcu Mszy św. odczytał list z pozdrowieniami od odchodzącej pani Ambasador Henryki Mościckiej-Dendys.

Msza św. w namiocie. Około 50 uczestników Polaków i Duńczyków.

Związek Polaków w Pindstrup skupiający się wokół kościoła św. Michała był bardzo aktywny w krzewieniu polskiej kultury i wiary. Z początku odprawiano tam Mszę św. w 4 niedzielę miesiąca. Nauka religii odbywała się w każdy piątek, jak również nabożeństwo wieczorne. Od 1934 wprowadzono Msze św. w 1-szą i 3-cią niedzielę miesiąca przed południem, a nabożeństwo po południu. Wybuch 2-giej wojny światowej powstrzymał działalność związkową, która po wojnie nie została wskrzeszona. Księdzem opiekującym się tam Polakami prze długie lata był ks. Chrystian Lønskov SJ. Przed wojną był on dwa razy w Polsce, aby nauczyć się j. polskiego. Polacy go kochali, bo był całkowicie im oddany.

Wspólnota kościelna obecnie składa się z Duńczyków, Polaków oraz ludzi mających polskie korzenie, jak rowniez katolikow innych narodowosci. Po każdej Mszy św. jest spotkanie przy kawie w przyległym do kościoła Domu św. Michała, który został poświęcony w uroczystość św. Michała Archanioła dnia 29 września 1987 r. Dom ten jest miejscem różnych spotkań mniejszych grup parafialnych. Udostępnia się go również na wypoczynek wakacyjny dla rodzin, między innymi rodzin z Polski. Kilka razy udostępniono dom św. Michała rodzinom uchodźców.

Poświecenie rzeźby św. Michała Archanioła. Z prawej strony przedstawiciel Ambasady RP, pan Jarosław Goluba. Sztandar trzyma Steen Mielec, wnuk Mikołaja Mielca, który był między innymi założycielem Związku Polaków w Danji, Okręg Pindstrup.

W 2018 r. dzięki dotacjom różnych fundacji kościół przeszedł gruntowną renowację tak na zewnątrz jak i wewnątrz kościoła. W drugi dzień świąt wielkanocnych, 22 kwietnia 2019 r. kościół został ponownie otwarty przez biskupa Czesława Kozona. W uroczystości tej wzięło udział wielu gości, między innymi księża z okolicznych parafii protestanckich.

Przed renowacją kościoła zawiązała się grupa robocza składająca się głównie z Polaków. To przyczyniło się w dużym stopniu do wzrostu świadomości polskiego charakteru tego miejsca. Grupa Pindstrup jest w dalszym ciągu czynna i organizuje różnego rodzaju spotkania o charakterze religijnym i kulturowym, zarówno dla Polaków jak i Duńczyków.

Historia kościoła św. Michała na planszach.

Uczestnicy tegorocznej pielgrzymki mogli obejrzeć wystawę i na 10 planszach mogli prześledzić historię kościoła św. Michała od początku jego istnienia do chwili obecnej. Plansze w j. polskim i duńskim znajdują się na zewnątrz Domu św. Michała. Dlatego również przypadkowi podróżni mogą zapoznać się z historią tego miejsca, które w rozpisanej przed kilku laty przez Ministerstwo Kultury konkurencji, kościół św. Michała zdobył pierwsze miejsce jako ”miejsce z duszą”

O. Herbert Krawczyk SJ

Na zdjęciu głównym: Allan Valdemar Karmelarczyk – rzeźbiarz ludowy, samouk, wykonawca rzeźby św. Michała Archanioła w kamieniu (w środku), z prawej strony Hans Christian Baltzer, były burmistrz Pindstrup, przyjaciel Polaków. Zaangażowany w kościół św. Michała.

Znaczek pamiątkowy z okazji 90 rocznicy poświęcenia kościoła św. Michała, która przypada w tym roku (21 kwiecień 1930). Był to 2 dzień świąt wielkanocnych.