Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach zaprasza na cykl szkoleniowy animatorów bibliodramy. Bibliodrama jest tak niezwykłym procesem zachodzącym w uczestnikach i w przestrzeni pomiędzy nimi, że nie można jej prowadzić, można jedynie zainspirować uczestników do zaangażowania w nieuchwytne dla porównań doświadczenie. Pragniemy dzielić się umiejętnościami jak animować proces duchowy, jakim jest bibliodrama i stąd tytuł:

 

Szkoła Animatorów Bibliodramy

Propozycję adresujemy do osób, które:

 – ukończyły 25 lat;

– mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą;

– są gotowe na 260 godzin dydaktycznych (10 zjazdów szkoleniowych) 

– wezmą udział w warsztatach wstępnych.

Wskazane jest również, by uczestnik szkolenia miał podstawową znajomość Biblii oraz podstawową wiedzę merytoryczną w zakresie pracy z grupą, a także, by wykazywał się zdolnością do autorefleksji.

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy na warsztaty wstępne, które odbędą się od 6 do 8 listopada 2020 w Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach, ul. Kopernika 63A.

Warsztaty wstępne obejmują 17 godzin dydaktycznych. Ukierunkowane będą na wstępne poznanie bibliodramy, a także szczegółów całego cyklu szkoleniowego oraz na przyjrzenie się swoim możliwościom, gotowości i motywacji do udziału w nim.

Zgłoszenia do dnia 25 października 2020

Formularz zgłoszeniowy oraz dokładniejszy opis szkolenia na stronie theotokos.org.pl