Jezuici zapraszają na ignacjańskie modlitewne czuwanie „Season of Creation”, które odbędzie się on-line już 25 września 2020. Będziemy modlili się o ekologiczne nawrócenie i o większe wsparcie dla wspólnot żyjących w Dorzeczu Konga oraz w lasach Amazonii i Azji. Nasze wspólne hasło to: „Oddychajmy Razem” (#BreathingTogether).

25 września 2020 o godz. 20:00

Ludzie zamieszkujący różne kraje i posługujący się różnymi językami połączą się we wspólnej modlitwie na #SeasonOfCreation2020 Dołącz do ignacjańskiej rodziny 25 września o godz. 20:00 na http://breathingtogether.jesuits.global/

Więcej o zaangażowaniu jezuitów w ekologię zobacz na ecojesuit.com