W czwartek, 8 października, odbyła się w Warszawie uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Akademii Katolickiej w Warszawie. Poprzedziła ją konferencja prasowa z udziałem Metropolity Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, Prowincjała o. Tomasza Ortmanna SJ i Rektora Akademii ks. prof. Krzysztofa Pawliny.

Podczas konferencji Jego Eminencja ks. kard. Kazimierz Nycz ogłosił oficjalnie, że została erygowana Akademia Katolicka w Warszawie, która powstała na bazie i jako kontynuacja dzieła Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, wraz z obiema sekcjami: Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum.

Akademia Katolicka w Warszawie jest wspólnym dziełem Archidiecezji Warszawskiej i Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Obecnie uczelnia liczy około 2000 studentów oraz posiada trzy wydziały: teologiczny, nauk społecznych oraz nauk o sztuce i kulturze.

O. Prowincjał Tomasz Ortmann SJ powiedział, że „w Kościele bardzo potrzebujemy refleksji nad tym, co dzieje się w społeczeństwie, nad przemianami, które mają miejsce, aby potrafić się w tej rzeczywistości odnajdywać, by podchodzić w sposób krytyczny do obecnych zjawisk społeczno-politycznych. Odpowiada to także na wyzwania, jakie stawia przed nami Kościół, Stolica Apostolska. Potrzebujemy zgłębiania, od strony katolickiej nauki społecznej, tego co dzieje się w społeczeństwie, w polityce, tych przemian, których jesteśmy świadkami. To się również wpisuje w misję Towarzystwa Jezusowego, w naszą wrażliwość wyrażającą się w refleksji o Panu Bogu wcielonej w inne gałęzie nauki. Wydział będzie zapleczem intelektualnym w zakresie takich zjawisk jak na przykład kryzys uchodźczy”.

„Akademia Katolicka to znaczy powszechna, więc nie tylko zamknięta w ramach teologii. Chcemy być uczelnią, która wychodzi poza granice teologi. Stąd także nowy Wydział Nauk o Sztuce i Kulturze. Chcemy podjąć dyskurs interdyscyplinarny” – powiedział ks. Rektor Krzysztof Pawlina.

Po południu rozpoczęła się w kościele seminaryjnym uroczysta inauguracja roku akademickiego. Mszy świętej przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz. W kazaniu mówił o ludzkiej wytrwałości i o prawdzie, którą nie tylko należy odkrywać i przekazywać, ale także ukazywać jej blask. Zachęcił uczelnię do zmierzenia się z nową encykliką papieża Franciszka, do poddania jej głębokiej refleksji. Wskazał na jej niezmierną wagę dla dzisiejszego Kościoła i podkreślił, że papieskie przesłanie powszechnego braterstwa jest jedynym lekarstwem na wszystkie biedy tego świata.

Po Mszy świętej odbył się akt poświęcenia tablicy upamiętniającej życie i dokonania dr Haliny Czarneckiej.

Część akademicka inauguracji roku akademickiego w Akademii Katolickiej rozpocznie się o godz. 17:30.