Drodzy Członkowie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy!

Na świecie chrześcijanie żyją w bardzo różnych systemach politycznych i regionach geograficzno-klimatycznych. Doświadczają czasów pokoju, wojen, radości i cierpienia… Wszędzie,
gdziekolwiek się modlą, czy to indywidualnie, czy też wielbiąc Boga wspólnie, sprawując świętą
liturgię w miejscach kultu, takich jak: bazyliki, kościoły, kaplice, klasztory i w domach prywatnych – jest z nimi Jezus. Wszystkie te budowle zarówno majestatyczne, będące wielkimi dziełami
sztuki, jak i te bardzo skromne, kierują uwagę i serca ludzi do Boga-Zbawcy poprzez samo swoje
istnienie. Taka jest natura ludzka, że potrzebuje zwracać się do Sacrum – do Boga.

W październiku – miesiącu misyjnym – intencja ewangelizacyjna dotyczy roli wiernych świeckich w misji Kościoła. Papież Franciszek tak ją sformułował: Aby na mocy chrztu wierni świeccy– zwłaszcza kobiety – mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół. Ojciec Święty pragnie, abyśmy w tej intencji modlili się i przemyśleli to wyzwanie, by wszyscy, duchowni i świeccy, kobiety i mężczyźni, pełniej zaangażowali się na mocy Chrztu świętego w dzieła prowadzone przez Kościół, a zwłaszcza, aby spełniały w nich ważniejszą rolę kobiety. Wiemy, że ten temat od dawna znajduje się w centrum uwagi papieża Franciszka, który przypomniał, iż św. Maria z Magdali jest od starożytności nazywana „Apostołką apostołów”.

Znakiem obecnego czasu jest to, że jednym z kierunków odnowy w Kościele jest dowartościowanie i przygotowanie wiernych świeckich – w tym kobiet – do misji, przed jaką staje Lud Boży. Nie można tego tematu spłycić i potraktować go zbyt powierzchownie, ograniczając się tylko do formalnego ustalenia proporcji kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach działalności Kościoła, czy też do sprawiedliwego podziału władzy między mężczyznami i kobietami.

Istnieje dzisiaj szczególna potrzeba, aby Kościół należycie odpowiadał – zgodnie ze swoją
naturą – za drogę, którą idziemy razem jako Lud Boży. Przed Kościołem stoi także zadanie pogłębiania wkładu w tę Wspólnotę każdego z wiernych, tj. zarówno mężczyzn, jak i kobiet, które
dotychczas w wielu regionach świata, często z przyczyn cywilizacyjnych, pozostawały i pozostają
niejako na uboczu.

Każdy z nas wierzących w Chrystusa, i to na mocy sakramentu Chrztu, ponosi osobistą odpowiedzialność za misję Kościoła we współczesnym świecie. W tym misyjnym miesiącu w sposób szczególny podziękujmy Bogu za powołanie, jakie ma każdy z nas w tej Wspólnocie. Jeszcze bardziej niż dotychczas doceńmy rolę kobiet w Kościele, ich zaangażowanie, ich pracę ewangelizacyjną, modlitwy oddawane na rzecz tej Wspólnoty, talenty i serca.
Może niektórym z nas jest i będzie trudno dostosować się do zachodzących pod tym względem zmian w Kościele, ale z pewnością Duch Święty będzie nam ukazywał i uzmysławiał na modlitwie nowe potrzeby i większe możliwości osób świeckich, w tym twórczą rolę kobiet w instytucjach Chrystusowego Kościoła.

ks. Stanisław Groń SJ

Zachęcamy do odwiedzin naszej strony (www.ampolska.co), jest ona jedną z dobrych dróg naszej komunikacji z Wami.