Cel:

Celem konkursu jest zachęceniem młodzieży zrzeszonej w grupach kościelnych: parafialnych, diecezjalnych i innych do podjęcia wspólnej inicjatywy, która stanie się okazją do odnowienia duchowych treści płynących z przesłania Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Uczestnicy:

Konkurs kierowany jest do grup młodzieżowych działających w ramach grup parafialnych, diecezjalnych lub przy ośrodkach katolickich. Za grupy parafialne uważa się zrzeszoną młodzież działającą formalnie w parafiach, diecezjach lub przy ośrodkach katolickich (pisemne oświadczenie ks. proboszcza lub ks. opiekuna grupy/asystenta kościelnego). Przedział wiekowy członków grupy szkoła podstawowa – szkoła średnia.

Formy prac:

Należy przygotować wraz ze swoim ks. opiekunem/siostrą opiekunką lub opiekunem świeckim grupy w swojej parafii, przy kościele lub ośrodku, w którym się spotykacie inicjatywę propagującą kult Serca Bożego.

Może być to przygotowane przez Was nabożeństwo poprowadzone w parafii, akcja internetowa poprowadzona na Waszych facebookowych stronach, konferencja, lub każda inna aktywność, która przybliży Serce Jezusa sercom młodzieży i pokaże, że „Młodzież w rytmie Serca” czuje się dobrze i odnajduje Pana Jezusa.

Z przyczyn pandemicznych akcje te jak najbardziej  mogą odbywać się online.

Przedmiotem pracy konkursowej będzie przygotowanie sprawozdania z podjętej inicjatywy.

Forma sprawozdania jest dowolna. Zachęcamy do kreatywności. Infografika, gazetka, prezentacja, film – lub każda inna forma pozwalająca przedstawić owoce podjętych działań.

Sprawozdanie plastyczne nie powinno przekroczyć formatu A3.

Prace multimedialne nie powinny przekroczyć czasu ich zaprezentowania do 15 minut.

ADRES NADSYŁANIA PRAC:

Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy
ul. Mikołaja Kopernika 26 | 31-501 Kraków
z dopiskiem: KONKURS

Nagrody:

Miejsce I 1200 zł
Miejsce II 900 zł
Miejsce III 600 zł

REGULAMIN (kliknij, by pobrać) | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij, by pobrać)

ZOBACZ ZAPOWIEDŹ WIDEO: