Cel:

Celem konkursu jest zachęceniem młodzieży do refleksji nad tematyką Serca Pana Jezusa i na podstawie własnych interpretacji, ciekawe przedstawienie tej refleksji w powiązaniu z cytatem z książki „Mały Książe” Antoine’ego de Saint-Exupéry’ ego.

Uczestnicy:

Konkurs kierowany jest do młodzieży. Za młodzież uważa się uczniów szkół podstawowych, i ponadpodstawowych z podziałem na trzy kategorię wiekowe:

KAT. I uczniowie klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej

KAT. II uczniowie klas 7 – 8 Szkoły Podstawowej

KAT. III uczniowie klas szkół średnich lub branżowych

Formy prac:

PRACE LITERACKIE

W przypadku pracy literackiej należy przygotować wiersz, opowiadanie lub reportaż, w którym w intersujący sposób przedstawi się tematykę konkursową.

Prace pisemne nie powinny przekroczyć:

  • w kat. I 2 str. maszynopisu
  • w kat. II 3 str. maszynopisu
  • w kat. III 4 str. maszynopisu

Prace mogą być krótsze.

Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 i marginesy 2,5

PRACE PLASTYCZNE

W przypadku formy plastycznej należy przygotować pracę w która w intersujący sposób przedstawi tematykę konkursową. Wymagany format to A4 lub A3, technika dowolna np.: rysunki, wyklejanki, kolaże, zdjęcia.

PRACE MULTIMEDIALNE

W przypadku pracy multimedialnej należy przygotować film w dowolnej formie nawiązujący do hasła konkursu. Wymagana rozdzielczość pliku to HD (720p) lub FHD (1080p).

Prace filmowe nie powinny przekroczyć: 5 min

Prace mogą być krótsze.

ADRES NADSYŁANIA PRAC:

Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy
ul. Mikołaja Kopernika 26 | 31-501 Kraków
z dopiskiem: KONKURS

Nagrody:

KAT. I

Miejsce I voucher empik 250 zł
Miejsce II voucher empik 150 zł
Miejsce III voucher empik 50 zł

KAT. II

Miejsce I czytnik Kindle
Miejsce II opaska sportowa SMART BAND
Miejsce III głośnik bluetooth

KAT. III

Miejsce I 500 zł
Miejsce II 300 zł
Miejsce III 200 zł

(nagrody przyznawane są łącznie, to znaczy bez rozróżnienia formy, ale osobno dla poszczególnych kategorii wiekowych wg powyższej listy)

REGULAMIN (kliknij, by pobrać) | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij, by pobrać)

ZOBACZ ZAPOWIEDŹ WIDEO: