Cel:

Celem konkursu jest propagowanie religijności i wiary przeżywanej w rodzinach. Promowanie kultu NSPJ i wspólnej modlitwy rodziców z dziećmi. Dodatkowo konkurs ma propagować wartość aktywnego spędzania wolnego czasu w rodzinach oraz wspólne interakcje.

Uczestnicy:

Konkurs kierowany jest do rodzin. Za zespół uważa się: grupę rodzinną składają się przynajmniej z jednego z rodziców/dziadków/opiekunów prawnych i przynajmniej jednego dziecka (do 18 roku życia)

Formy prac:

PRACE PLASTYCZNE

W przypadku pracy plastycznej należy przygotować własną pracę plastyczną nawiązującą do tytułu konkursu „Serce rodziny w Sercu Jezusa”. Wymagany format to A4 lub A3, technika dowolna np.: rysunki, wyklejanki, kolaże, zdjęcia.

PRACA MULTIMEDIALNA

W przypadku przygotowania pracy w postaci filmu, należy stworzyć krótki film promujący hasło „Serce rodziny w Sercu Jezusa”. Długość materiału nie może przekroczyć 5 minut. Wymagana rozdzielczość pliku to HD (720p) lub FHD (1080p).

ADRES NADSYŁANIA PRAC:

Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy
ul. Mikołaja Kopernika 26 | 31-501 Kraków
z dopiskiem: KONKURS

Nagrody:

Miejsce I voucher rodzinny do Energylandii
Miejsce II rodzinne wyjście do kina
Miejsce III  gra planszowa dla całej rodziny

(nagrody przyznawane są łącznie, to znaczy bez rozróżnienia formy)

Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. nadesłać pracę jednej kategorii: A plastyczną B multimedialną

REGULAMIN (kliknij, by pobrać) | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij, by pobrać)

ZOBACZ ZAPOWIEDŹ WIDEO: