Dnia 3 stycznia, w Uroczystość Najświętszego Imienia Jezus, jezuici obchodzą święto tytularne swojego Zakonu, Towarzystwa Jezusowego. Nazwę tę odradzano świętemu Ignacemu Loyoli, on jednak z wielkim przekonaniem argumentował, że Towarzystwo Jezusowe powstało z woli Naszego Pana, dlatego powinno nosić Jego Imię. Ignacy podczas swoich długich rozmyślań i kontemplacji, wciąż zachwycał się brzmieniem tego Imienia, w którym wszyscy zostaliśmy zbawieni. Pod tym Imieniem gotów był służyć Bogu nie szczędząc trudów i nie licząc kosztów.

Monogram IHS, widoczny na zdjęciu powyżej, oznacza „Jezus Ludzi Zbawiciel” – Iesus Hominum Salvator. W zakonie jezuitów odczytywano ten monogram także jako Iesus Humilis Societas – „Pokorne Towarzystwo Jezusa” albo nawet Iesum habemus socium – „Jezusa mamy za towarzysza”. W pierwszych wiekach traktowano trzy greckie litery IHΣ jako skrót greckiej wersji hebrajskiego imienia Jehoszua – IHΣΟΥΣ.

Imię Jezusa przypomina nam o realności tajemnicy Wcielenia, o Bogu, który naprawdę wszedł w historię ludzkości i przyjął kulturę określonego narodu. Miał konkretną rodzinę i przyjaciół, zmagał się jak każdy z nas z ograniczeniami ludzkiego ciała i z cierpieniem. Poznawał znaczenie swojego Imienia i z pewnością sprawiało mu przyjemność, gdy słyszał Je wypowiadane z miłością. Wyobraźmy sobie jak Maryja, Boża Rodzicielka, woła – tak zwyczajnie, jak każda matka – Jezusa po imieniu. Starajmy się usłyszeć, jak św. Józef zwraca się do Jezusa po Imieniu i uczy go pierwszych modlitw. Niech to będzie nasza dzisiejsza kontemplacja Imienia Jezus.

Módlmy się też dzisiaj za Towarzystwo Jezusowe, by skupione na Imieniu Pana, potrafiło zawsze Mu służyć hojnie i wielkodusznie. Oby tej miłości do Jezusa współcześni jezuici umieli się uczyć każdego dnia.

Papirus p46 (Chester Beatty II) jeden z fragmentów Nowego Testamentu z wymienionym imieniem Jezus

Poniżej zaproszenie skierowane do dzieci, by włączyły się w świętowanie Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa