Wczoraj, 5 lutego, jezuici na całym świecie wspominali jednego z najwybitniejszych generałów zakonu, kandydata na ołtarze o. Pedro Arrupe SJ nazywanego przez jednych prorokiem czasów posoborowych, przez innych człowiekiem utopii czy rzecznikiem ludzi ubogich. Wzbudzał wiele kontrowersji w środowiskach katolickich konserwatystów, a zarazem inspirował zaangażowanych w posoborową odnowę Kościoła. W 30-tą rocznicę jego śmierci obecny generał jezuitów, o. Arturo Sosa SJ, zwrócił się z przesłaniem, którego można wysłuchać w języku angielskim na stronie „jesuits.global„. Natomiast poniżej publikujemy przetłumaczony na język polski tekst o. Pascuala Cebollady SJ, postulatora procesu beatyfikacyjnego.

Ojciec Pedro Arrupe został uznany za „Sługę Bożego” od momentu rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego. Miało to miejsce w Wikariacie Rzymu dnia 5 lutego 2019 roku w rocznicę jego śmierci. Ojciec Arrupe zmarł trzydzieści lat temu 5 lutego 1991 roku. Od tego czasu my, zespół Postulatora ds. Kanonizacyjnych Towarzystwa Jezusowego, wspólnie z różnymi sekcjami Wikariatu pracujemy nad sprawą Ojca Arrupe.

Trybunał przesłuchał ponad 50 świadków w Rzymie i Madrycie. Z powodu pandemii dwukrotnie zawiesił podróż do Japonii, aby zebrać kolejne 20 zeznań. Z tego samego powodu kilku jezuitów mających przybyć z daleka musiało odwołać podróż do Rzymu. W sumie oczekuje się około 80 zeznań od ludzi, którzy, niezależnie od tego, czy mieli do czynienia bezpośrednio z ojcem Arrupe, czy też nie, dostarczą informacji z różnych perspektyw.

Kilku „cenzorów teologicznych” nadal czyta setki opublikowanych przez niego prac, aby poświadczyć ortodoksję jego pism. Jedna z tych grup jest odpowiedzialna za szereg jego prac, które są tylko w języku japońskim. Pięciu członków Komisji Historycznej koncentruje się teraz na archiwach Kurii Generalnej, analizując tysiące listów, które napisał jako Przełożony Generalny Towarzystwa przez 18 lat. Przeprowadzono już konsultacje z innymi archiwami watykańskimi, a prace zostaną zakończone, gdy będzie można zdać relację z archiwów różnych miejsc, w których mieszkał Ojciec Arrupe. Komisja zbada także inne dokumenty, które odnoszą się do socjologicznego i historycznego kontekstu tamtych lat. Z tego ogromu materiału zostanie opracowany obszerny opis osobowości Sługi Bożego, wyłaniający się z konsultowanych pism i będzie on dołączony do sprawozdania przedłożonego trybunałowi.

Mamy nadzieję, że pandemia nie opóźni dalszego procesu i że nasze prace z nim związane będą postępowały dalej. Jeśli nie pojawią się znaczące przeszkody, powinniśmy w ciągu roku być bardzo blisko zakończenia etapu diecezjalnego oraz przeprowadzenia sesji zamykającej go i przesłania wszystkich zebranych dowodów do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w celu ich zbadania i oceny. W międzyczasie nadal modlimy się przez wstawiennictwo Ojca Arrupe:

Boże, dobry Ojcze, który przez chrzest przyoblekłeś twego sługę Pedro Arrupe w Chrystusa i powołałeś go do służenia Tobie na drodze ubóstwa w Towarzystwie Jezusowym, wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę.
Twój sługa poświęcił się Tobie całkowicie jako misjonarz i przełożony swoich współbraci, tak w zdrowiu, jak w chorobie.
Ty natchnąłeś go Duchem Świętym i ustanowiłeś mistrzem rozeznania w służbie wiary i pokornym sługą sprawiedliwości twego Królestwa.
Prosimy Cię z ufnością, by jako naśladowca Jezusa Chrystusa ubogiego i pokornego, którego ukochał całkowicie, został on uznany za przykład życia ewangelicznego i proroczego świadectwa wzywającego nas do bycia w każdej kulturze „ludźmi dla innych”.
Przez jego wstawiennictwo i dla twojej większej chwały proszę Cię o szczególną łaskę […]
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.