5 marca 2021 roku, w pierwszy piątek miesiąca, dziesięciu naszych współbraci z Polski i Czech przyjęło z rąk o. Jarosława Paszyńskiego SJ, przełożonego Prowincji Polski Południowej, posługi lektoratu i akolitatu. Są to:

Lektorzy:

  • Jan Głąba SJ
  • Sebastian Gensina SJ

Akolici:

  • Karol Klimaszyk SJ
  • Vladislav Simak SJ
  • Tomasz Mazgaj SJ
  • Paweł Tutaj SJ
  • Andrzej Pietrzyk SJ
  • Sebastian Dulian SJ
  • Maciej Gruca SJ
  • Krzysztof Stafin SJ

Uroczystość nieprzypadkowo przypominała obrzęd udzielenia święceń prezbiteratu. Składając na ręce przełożonych prośbę o ustanowienie w posłudze, scholastycy potwierdzili gotowość do dalszego podążania drogą powołania kapłańskiego.

Od teraz nowo ustanowieni akolici mogą pomagać prezbiterom w rozdawaniu Komunii. Mogą Ją także zanosić chorym oraz w wyjątkowych sytuacjach wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji.

Lektorzy również otrzymali odpowiedzialne zadania. Będą czytać Słowo Boże podczas liturgii oraz błogosławić pokarmy na stół wielkanocny i – gdy zajdzie taka potrzeba – maszyny rolnicze.

Prosimy o modlitwę za nowo ustanowionych lektorów i akolitów. Będą potrzebowali dużo siły do wiernego wypełniania udzielonych im posług.

Notatka i zdjęcia: Filip Bęben SJ