O. Kasper Drużbicki i św. Klaudiusz la Colombière – „Jezuici kontemplujący Serce Jezusa”

– konferencja o. Marka Wójtowicza SJ wygłoszona 15 kwietnia 2021 r. w ramach duchowego przygotowania do obchodów 100. rocznicy konsekracji bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (29 maja 1921 r).