11 czerwca w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bazylice Serca Bożego w Krakowie odbędzie się ponowienie aktu poświęcenia Polski.

Sto lat temu, 3 czerwca 1921 roku, takie padły słowa:

Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony, Panie nasz Jezu Chryste! Oto staje u stóp Twoich w osobie swych pasterzy i w osobie pobożnych tych tłumów wierny naród polski, aby w starej królów naszych stolicy obwołać Cię uroczyście najwyższym swym Panem. (…) Wyznajemy bowiem przed niebem i ziemią, że Twego panowania nam potrzeba (…) życie nasze całe, i społeczne, i rodzinne, niech Twym duchem się napoi i na zasadach Twoich się oprze (…) Jak niegdyś Polska nasza, jedna z pierwszych, przed słodkim Sercem Twoim upadła w pokłonie, tak dziś oddajemy Ci cały nasz naród w zupełne i niepodzielne władanie, oddajemy Ci i poświęcamy jego miasta i wioski, jego prawa i zwyczaje, jego prace i trudy, jego potrzeby i jego nadzieje.

Pragniemy raz jeszcze, dla odnowienia i utrwalenia pamięci narodowej ponowić ten akt, raz jeszcze zawierzyć Bogu losy Polski i Polaków. Zapraszamy do ufnej modlitwy w tej intencji.

W dniu uroczystości w każdej parafii w Polsce i za granicą będzie możliwość włączenia się w ten akt jako wspólnoty parafialne tworzące Kościół Chrystusowy. Z ramienia Episkopatu Polski dotrze sam akt ponowienia jak i okolicznościowy list naszych Pasterzy. Niech to będzie święto Serca Bożego i nasze święto, bo wiemy w czyje ręce się oddajemy i komu zawierzamy.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 18.00. Eucharystii przewodniczył będzie J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, który na jej zakończenie w naszym imieniu odczyta akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Będzie transmisja w telewizji (szczegóły podamy w odpowiednim czasie). Będzie też możliwość wzięcia z sobą ku pamięci tegoż aktu.

 

Można będzie wysłuchać i obejrzeć na kanale YouTube Bazyliki:
https://www.youtube.com/watch?v=nw8654jryro