Z okazji rozpoczynającego się Roku Ignacjańskiego francuski dziennik „La Croix” przeprowadził wywiad z przełożonym generalnym Towarzystwa Jezusowego ojcem Arturo Sosą SJ.

Ojciec Generał powiedział między innymi, że dzisiejsza sekularyzacja stanowi szansę dla Kościoła, ponieważ otwiera przestrzeń wolności, pozwala działać Kościołowi w społeczeństwie pluralistycznym, które jest otwarte na różnice kulturowe, ideowe, a także religijne. W takim społeczeństwie jezuici chcą proponować ćwiczenia duchowe, które są konkretnym narzędziem pomocnym w dokonywaniu wyborów w klimacie wolności.

Innym aspektem pozytywnym we współczesnym świecie, na który zwraca uwagę Generał, jest autonomia kultury i religii. Często wierzący w poprzednich pokoleniach nie wybierali wiary w sposób wolny. A przecież wiara nie powinna być narzucana przez kulturę. To wybór, który zależy od ludzkiej wolności, wpisuje się w spotkanie z Bogiem zwracającym się do człowieka wolnego w swoich wyborach. Dla Kościoła katolickiego to bardzo głęboka zmiana, gdyż ma teraz szansę składać się z wiernych świadomych swojego wyboru. Wspólnoty chrześcijańskie staną się wtedy o wiele bardziej żywotne.

Więcej na stronie: Vatican News

Zachęcamy także do przeczytania relacji z otwarcia Roku Ignacjańskiego w Pampelunie (Hiszpania) oraz wywiadu z Ignacym Loyolą.