W Kościele pw. św. Ignacego Loyoli w Rzymie odbył się dzisiaj, 23 maja, koncert-nabożeństwo zatytułowany „Musica e canto, alla Madonna della Strada” (Muzyka i śpiew, Maryi Dobrej Drogi) przy udziale chóru polifonicznego „Musica Creator” pod dyrekcją Laury Gogiashvili.

Muzyka przeplatana krótkimi rozważaniami była inspirowana historią zakonu jezuitów, jako częścią historii stworzenia i zbawienia, z odniesieniem do życia Maryi i jej postaw na drodze wiary.

W to szczególne spotkanie zorganizowane z okazji Roku Ignacjańskiego wprowadził i zakończył budującym słowem Rektor kościoła o. Vincenzo D’Adamo SJ podkreślając, że Maryja z Nazaretu zawsze inspirowała, inspiruje i pobudza wspaniałą twórczość artystyczną. Matka Zbawiciela jest bardzo droga jezuitom a symbol „drogi” przywołuje ważne wydarzenia z życia każdej osoby, która poszukuje sensu pielgrzymowania i zmierza ku odkrywaniu coraz większego piękna.

Zdjęcia: o. Henryk Droździel SJ