W dzień rozpoczęcia Roku Ignacjańskiego w Parafii pw. św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu można było wysłuchać poruszających świadectw. Były oklaski i łzy wzruszenia. Posłuchajmy, co przeżyły osoby uczestniczące w rekolekcjach ignacjańskich w jezuickich domach rekolekcyjnych. Świadectwa, które można wysłuchać na nagraniu wideo są wyjątkowym materiałem do refleksji nad własnym rozwojem duchowym, wzbudzają szlachetne pragnienia, pokazują jak Bóg działa dzisiaj w świecie.