Prowadzony przez jezuitów Papieski Instytut Studiów Kościelnych (PISK) w Rzymie wydał książkę prezentującą wybrane zagadnienia dotyczące emigracji polskiej w Libanie w latach 1944-1949. To pięknie wydany i bogato ilustrowany album, w którym znalazły się artykuły historyków o misji o Maksymiliana Ryłło SJ na Bliskim Wschodzie oraz o polskich uchodźcach i misjonarzach w Libanie.

Publikacja jest oparta na materiałach zgromadzonych i przechowywane przez Instytut, którego „celem jest poszukiwanie, rejestracja, gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących Polski, a przede wszystkim historii Kościoła katolickiego w Polsce. W kręgu jego zainteresowań są głównie archiwa watykańskie, inne zbiory kościelne, państwowe i prywatne, zwłaszcza na terenie Włoch” – czytamy we wprowadzeniu do książki napisanym przez Rektora PISK, o. Henryka Droździela SJ.

Robert Danieluk SJ, Lidia Potykanowicz-Suda, Ryszard Wtorek SJ, Z historii obecności Polaków w Libanie, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym 2021.

Ojciec Rektor wyjaśnia czytelnikom, że „książka jest przykładem owocnej współpracy instytucji o różnym charakterze (kościelnych, państwowych, dyplomatycznych) oraz naukowców z kilku krajów a nawet kontynentów: o. dr Roberta Danieluka SJ, członka Instytutu i pracownika Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Rzymie; pani dr Lidii Potykanowicz-Suda, pracownika naukowego Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz pracującego w Jerozolimie o. dr Ryszarda Wtorka SJ, a słowa zachęty napisał urzędujący Ambasador RP w Libanie, pan Przemysław Niesiołowski”.

Wydanie książki zbiega się z 50 rocznicą śmierci współzałożyciela i pierwszego kierownika Instytutu Studiów Kościelnych o. Eugeniusza Reczka SJ (1917-1971) i z ogłoszeniem roku 2021 Rokiem Ignacjańskim dla uczczenia 500-lecia nawrócenia założyciela jezuitów św. Ignacego Loyoli oraz 400-lecia jego kanonizacji.

Egzemplarze trafią do instytucji zajmujących się historią polskiej emigracji zarówno w kraju jak i zagranicą.