Centralne uroczystości inaugurujące Rok Ignacjański w Towarzystwie Jezusowym odbyły się w Pampelunie (Hiszpania) dnia 20 maja 2021 roku.

W Polsce, po głównej uroczystości, jaka 16 maja miała miejsce w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, świętowano dzień 20 maja we wszystkich jezuickich wspólnotach.

W Bydgoszczy

W Gliwicach

W Łodzi

W Jastrzębiej Górze

We Wrocławiu – Parafia pw. św. Klemensa Dworzaka

We Wrocławiu – Parafia pw. św. Ignacego Loyoli

Z innych wspólnot zdjęcia nie dotarły jeszcze do redakcji.

Poza Polską, na terenach należących do Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej i Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, uroczystości na rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego odbyły się w Danii, w Rosji, w Kirgizji i na Białorusi i na Ukrainie.

W Tomsku