Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa Chrystusa

Najświętsze Serce mojego Pana:
pulsie wiecznej miłości;                                                                               1J 4,8
O, Mistrzu słodki,
bliższy mnie, niż ja samemu sobie;                                                          św. Augustyn
O, kamieniu węgielny wszystkich oczekujących;
O, promieniowanie chwały;                                                                       Rz 1,3
O, pragnienie zbawienia;
przepełniające wylanie Ducha;                                                                 J 7,37s.
Oceanie pokoju;                                                                                             Hymn Nieszporów Najświętszej Trójcy
Piecu zawsze rozpalony;                                                                             Mt 3,11s; Jer 31,31ss.
Ogniu nieugaszony, który objawiasz Święte Imię;                             Wj 3,.2
Góro najwyższa Nowego Prawa;                                                              Wj 19,3ss; Mt 5, 1ss.
Groto wiecznej mądrości;
Jaskinio, w której słychać nieskończoną ciszę;                                    1Krl 19.12s.
Pieczaro, w której są ukryte wszystkie skarby;
Kamieniu uderzony, z którego wypływa woda życia;                        Lb 20,11; J 19,28–37
Świątynio zapowiadana przez dawnych proroków;                          Ap 11.19; 21,22
Ołtarzu czysty nieskończonego światła;                                                2Krl 16,14; Ap 4,6
Bramo Wschodnia, z której wypływa
pogłębiający się strumień łask;                                                                 Ez 47ss; Ap 22.1
Szczelino otwarta ku nowemu niebu;                                                    2Pt 3,13
Prawico, która stwarzasz nową ziemię;                                                 Iz 65,17s.
Węglu ognisty, który oczyszczasz usta nieczyste;                              Iz 6,5-7
Roso orzeźwiająca, która gasisz każdy płomień;                                 Dn 3, 49s.
Deszczu, który zraszasz spragnioną ziemię;                                         Iz 55,1ss.
Słodkie odpocznienie umiłowanego ucznia;                                        J 13:23
Krwi Abla wołająca o przebaczenie;                                                     Łk 23,34; Hbr 12,24
Poznanie miłości, w dotyku wiary;                                                           J 20:27
Ukwiecone łono, z którego narodził się Kościół;
Bezpieczna przystani wszelkiej nadziei;
Mistyczny płomieniu, zalewający światem;                                         Pnp 8,5–7
O, jasne słońce, które rozświetlasz noc;
O, nocy jaśniejsza niż pełne południe;                                                      Wielkanocny Exultet
O Ty, coś słodszy niż miód spływający z plastra;                                 Ps 18,11
Zaciszne schronienie wiernych pasterzy;                                              Ps 90,1

Odświeżający odpoczynku matek owiec                                               Iz 40,11
O, otchłani radości dla wszystkich wierzących;
Delikatny komforcie łagodnych dusz;                                                     Mt 5,5; 11,29
Słodkie jarzmo pokornych serc;                                                                                Mt 11,30
O, łono, które rodzisz dzieci dla Wieczności;
O, chlebie połamany, który zaspokajasz głód żyjących.                   J 6,35

O Serce Chrystusa,
rano płonąca miłością,
siło przyciąga wszystko,
w Tobie objawia się uścisk Ojca:
tylko w Tobie, Panie, pokładam moją ufność,
Tobie z radością się powierzam;
Twoje uczucia stają poruszeniem mego serca,
każde Twoje wzruszenie moim pragnieniem,
każda Twoja uwaga będzie moją wolą.
W Twoim krzyżu zawarty jest każde cierpienie,
w Twoim zmartwychwstaniu, zmartwychwstaje na nowo każde życie,
w Twoim tchnieniu odnawia się wszechświat,
w Tobie odnajduj się każdy zbłąkany.
O Ty, który jesteś dla mnie Wszystkim
Tobie przekazuje to co mam i posiadam:
z Twojej czułości to otrzymałem,
Tobie to oddaję.
Żywe źródło wiecznej dobroci,
które łączysz w sobie całe piękno
i to co materialne udoskonalasz i przemieniasz;
„Ty, mój Panie i mój Boże”,                                                        J 20,28
daj mi tylko swoją miłość i łaskę;
a to mi wystarczy.                                                                          CD [234] Amen.

Tłumaczenie  z j. włoskiego Henryk Droździel SJ, Wigilia Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, Rzym, 10.06.2021

Oryginał na stronie kościoła Il Gesù w Rzymie (dostęp: 19.06.2018).