Na stronie internetowej Powiatu Częstochowskiego pojawiło się wczoraj wspomnienie o ks. Zbigniewie Szymczyku, który do 2007 roku był jezuitą a potem księdzem diecezjalnym. Minęło 11 lat od jego przedwczesnej śmierci. Dzięki niemu, w 2004 roku, zawiązało się polsko-włoskie partnerstwo gmin: Mstów i Otricoli.

Lokalny portal, przypominając czytelnikom sylwetkę „Don Zibiego”, który pracując we Włoszech i w Grecji nigdy nie zapomniał o rodzinnej gminie, pokazuje nam kilka cennych zdjęć.

Zobacz artykuł ilustrowany zdjęciami

W 2000 roku ojciec Zbyszek otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Jednym z jego sukcesów było przyczynienie się do powstania w Grecji polskiej szkoły podstawowej i liceum. Pracując we Włoszech troszczył się o współpracę polsko-włoską oraz organizował we Włoszech i w Polsce (w Mstowie) wernisaże malarskie przybliżające twórczość wielu malarzy z całej Europy. Angażował się także w działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci organizując niepełnosprawnym dzieciom z Mstowa wyjazdy do Włoch. Zmarł we Włoszech 14 czerwca 2010 roku nie doczekawszy 50. urodzin.

Zdjęcie pochodzi z portalu mstow.pl