Ukazała się w Opavie (Czechy) dwujęzyczna monografia poświęcona czeskiemu i polskiemu barokowi. W publikacji znalazł się artykuł o. Krzysztofa Dorosza SJ, doktora literatury i dyrektora Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Tekst o. Dorosza zatytułowany jest

„Fons innocenti lucidus magis vitro”. O poezji M. K. Sarbiewskiego z perspektywy chrześcijańskiej ekologii”.

Tytułowy werset pochodzi z ody ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ „Ad fontem Sonam” i tłumaczy się „Źródło przejrzystsze niźli szkła kryształy…”.

Poeta „dostrzega w naturze pierwiastki sakralne”, królewskie piękno skromnego fiołka, niewinność i czystość rzeki, zbawienny wpływ gry pasikonika na duszę człowieka. Wsłuchuje się w tętno stworzenia…

Warto przeczytać cały artykuł jak również inne eseje zebrane w książce „Czeski i polski barok literacki” pod redakcją Libora Martinka (Opava 2021). Wiele z nich odnosi się do twórczości Sarbiewskiego. Są też teksty o innych poetach, mniej lub bardziej znanych.