Papież Franciszek, pozdrawiając polskich pielgrzymów na środowej audiencji zachęcał, byśmy „przeniknięci Bożą miłością, działali na rzecz budowania cywilizacji miłości”. Konkretnym wyrazem tego będzie włączenie się w uroczysty akt ponowienia poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa, jakiego mają dokonać polscy biskupi w piątek, 11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w krakowskiej bazylice, upamiętniając w ten sposób poświęcenie narodu polskiego, jakie się dokonało 100 lat temu.

W ramach przygotowań do tego wydarzenia w Krakowie, w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, trwają trzydniowe rekolekcje „W Sercu swoim ukryj nas”.

Pierwszego dnia, Prowincjał o. Jarosław Paszyński mówił o kontemplacji jako narzędziu, które pomaga nam wejść w kult Serca Bożego.

Drugiego dnia ks. Michał Olszewski SCJ zwracał uwagę na to, że „przestrzeganie prawa Bożego to styl życia”. Podobnym stylem życia jest także wynagrodzenie Bożemu Sercu, a wejście na tę drogę „ratuje życie”. Po Mszy św. ks. Michał poprowadził modlitwę wynagradzającą.

Ostatnim akcentem tego przygotowania do jubileuszowej uroczystości była Msza św. i słowo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa prowincjała warszawskiego, o. Tomasza Ortmanna SJ. Posłuchaj tutaj: