Wydawnictwo Rhetos wydało śpiewnik pieśni i piosenek religijnych, do których słowa ułożył o. Józef Majkowski SJ. Jego wychowankowie, warszawscy studenci, śpiewali te pieśni w czasie mszy św. odprawianych codziennie przez ojca Majkowskiego i przy wielu ważnych okazjach, na spotkaniach i pielgrzymkach. Pieśń „Choćby zanikły innych nadziei ostatki” śpiewana podczas Sacrosongu w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, została uznana za najlepszą piosenkę maryjną.

Ojciec Józef Majkowski SJ (1915-1987) napisał słowa do około 150 utworów muzycznych skomponowanych przez Alfonsa Klamana CSsR, Józefa Łasia SJ, Gabrielę Klauzę, Macieja Miśkiewicza, Barbarę Niewiadomską i Krzysztofa Jezierskiego. Podczas II wojny światowej działał jako kleryk w Związku Walki Zbrojnej w Wilnie. Po wojnie został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Oprócz filozofii i teologii studiował także psychologię religii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie obronił pracę doktorską. W 1958 roku został duszpasterzem akademickim przy Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie i przez wiele lat łączył pracę duszpasterską z działalnością naukową i pisarską.

„Pieśniami, przez które nasz duszpasterz nas wychował, modlimy się i dziś” – piszą jego wychowankowie. „Uważamy, że mogą one przynieść duchowy pożytek także innym, którzy je poznają. Będzie on tym większy, im większa liczba organistów i dyrygentów schól będzie miała szansę się z nimi zapoznać i uczyć tych, którzy zechcą nimi chwalić Pana Boga, dziękować Mu za Jego miłość i prosić o potrzebne łaski”.

Śpiewnik można zakupić na stronie Wydawnictwa RHETOS