Czasem tak bywa, że jezuici dowiadują się na końcu o sukcesach swoich współbraci. Może dlatego, że rzadko się chwalą, a może dlatego, że zbyt mało interesują się zaszczytami i wolą widzieć owoce swojej pracy w życiu ludzi niż w medalach i wyróżnieniach. Niemniej jednak dobrze jest zauważyć, że wdzięczność mieszkańców powiatu kętrzyńskiego przeobraziła się z początkiem wakacji w bardzo sympatyczny gest. Ojcu Aleksandrowi Jacyniakowi SJ, przełożonemu domu zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce, starosta kętrzyński, Michał Kochanowski, nadał tytuł „Zasłużony dla powiatu kętrzyńskiego”.

Podczas uroczystości starosta powiedział między innymi:

„W swojej działalności o. Aleksander Jacyniak uczy, że nie tylko nasza duża Ojczyzna, ale i ta lokalna, wymaga od nas odpowiedzialności. Jest ambasadorem naszej ziemi, a zaryzykuję nawet twierdzenie, że nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie”.

Z wnioskiem o nadanie ojcu Aleksandrowi tego zaszczytnego tytułu wystąpiło siedem organizacji, które w uzasadnieniu napisały o jego trosce o Sanktuarium Świętolipskie, o historię i kulturę regionu oraz pobożność wiernych. Dzięki jego staraniom sanktuarium znalazło się na liście polskich pomników historii.

Ojciec Jacyniak urodził się i wychował na ziemi kętrzyńskiej. Powrócił w swoje rodzinne strony w 2014 roku i pracuje tam do dzisiaj.

Z serca gratulujemy naszemu współbratu i wspieramy go w modlitwie o kolejne powołania do Towarzystwa Jezusowego z ziemi kętrzyńskiej.

Foto: Robert Majchrzak / Tygodnik Kętrzyński

Powyżej zdjęcie fragmentu artykułu, jaki został opublikowany w Gazecie Olsztyńskiej, w dodatku „Gazeta w Kętrzynie” z dnia 9 lipca 2021, s. 4-5.