Spowiednicy powinni robić sobie rachunek sumienia za każdym razem, gdy wyspowiadają penitenta, aby upewnić się, czy byli obrazem Bożego miłosierdzia dla spowiadającej się osoby – przypomniał generał jezuitów o. Arturo Sosa SJ w wywiadzie udzielonym hiszpańskiemu portalowi internetowemu „Alfa y Omega”.

W wywiadzie mówił także o wielu świętych jezuitach, wspominając również o. Pedro Arrupe, którego proces beatyfikacyjno-kanonizacyjny obecnie się toczy i mamy nadzieję, że jego etap diecezjalny zakończy się do końca roku 2021. Ojciec Arrupe był generałem zakonu przez 18 lat więc materiału, który należy zebrać i przestudiować jest bardzo dużo.

Ojciec Arturo Sosa wstąpił do zakonu jezuitów rok po wyborze ojca Pedro Arrupe na generała.

„Odwiedził Wenezuelę, gdy byłem nowicjuszem, a potem spotkałem go tutaj, w Rzymie, kiedy przez trzy lata studiowałem teologię. Przychodził do Kolegium del Gesù kilka razy w roku i mieliśmy możliwość porozmawiania z nim”.

Pamięta go jako misjonarza, który mówił wiele o inkulturacji w kontekście swojego doświadczenia pracy w Japonii, które naznaczone było wybuchem bomby w Hiroszimie i Nagasaki; pamięta go jako jezuitę znającego dobrze ludzkie cierpienie i rozumiejącego potrzebę otwarcia się na nowe drogi.

Był osobą o ogromnej odwadze – mówił ojciec Sosa. W pełni ufał swoim ludziom w czasach trudnych posoborowych przemian.

Pełny wywiad w języku hiszpańskim można przeczytać na stronie Alfa y Omega